• Alles

"De Matthäus-Passion van Bach" door Camiel Verhamme

dinsdag 13 maart 10:00 uur

Driebergen dinsdag 13 maart: "De Matthäus-Passion van Bach" door Camiel Verhamme om 10 uur in 't HogeLicht, klaproos 2.

In 2017 hebben in ons land veertien verschillende koren en orkesten uitvoeringen gegeven van de Matthäus-Passion van Bach. Dat was meer dan ooit. Nauwelijks beter dan op deze manier kan daarmee worden aangetoond hoe groot de toenemende belangstelling voor dit werk is. Voor steeds meer mensen wordt het een jaarlijkse pelgrimage. Daarmee gaat ook de behoefte gepaard om meer te willen weten over het werk zelf. Dat geldt voor uiteenlopende aspecten ervan, variërend van de historische, de liturgische, de vormaspecten tot de muzikale in de ruimste zin van het woord. De hoeveelheid literatuur over dit werk van Bach is overstelpend.

In deze lezing zal na een korte algemene inleiding over vooral het genre passie de meeste aandacht uitgaan naar een wezenskenmerk van de Matthäus van Bach: de zogenaamde muzikaal-retorische figurenleer. Deze leer is van belang bij het tot uitdrukking brengen van de letterlijke inhoud van de tekst en ook van de affectmatige lading van de voornaamste woorden uit die tekst. Vanzelfsprekend zal dit worden toegelicht aan de hand van voorbeelden uit deze passie.


deel deze activiteit

Locatie

't Hoge Licht
Driebergen
Klaproos 2