Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Woestduin een jaar langer open?

DOORN - De enorme actiebereidheid onder de Doornse bevolking heeft er in elk geval toe geleid, dat zwembad Woestduin wellicht een jaar langer openblijft. Daar is een ton incidenteel geld voor nodig en daar moet de gemeenteraad natuurlijk eerst een klap opgeven. Sportwethouder Henk Veldhuizen hoopt, dat de raad positief zal reageren.

Hij heeft dan een jaar de tijd om zonder de huidige deadlines de zaken nog eens rustig te bekijken en te bezien, of er niet toch nog een mogelijkheid is om het bad langer open te houden. Met de uitspraak van Laco, de huidige exploitant van het bad, dat die het bad niet meteen dicht doet, als er zich calamiteiten voordoen en alle risico's in die richting op zich neemt, is er weer hoop voor de massa enthousiaste zwemmers die van Woestduin  gebruik maken. "Laco heeft geroepen het zwembad makkelijk open te kunnen houden. Dat moet de firma natuurlijk wel  hard maken", zegt de wethouder. Een gesprek daarover volgt op korte termijn: "Daarin zal het ook en vooral gaan over de veiligheid van het bad".

Veldhuizen wil ook nog een keer in gesprek met MRC Aardenburg. Dat bad zou een alternatief zijn voor Woestduin, tenminste, als het Rijksvastgoedbedrijf daar geen stokje voor steekt. In een vorig gesprek met Aardenburg bleek dat namelijk het geval te zijn.  

(door John de Vries)

Reageer als eerste
Meer berichten