Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


 In Gods Werkhof kan men zich bezinnen in een inspirerende omgeving
In Gods Werkhof kan men zich bezinnen in een inspirerende omgeving

De werkhofgemeenschap

Gods Werkhof is een oecemenische gemeenschap die is gehuisvest in het laatste slotklooster dat in Nederland is gebouwd (1960) en staat in Werkhoven. Iedere zondag is het er een drukte van belang, want dan komen veel mensen van ondermeer de Utrechtse Heuvelrug om de oecemenische vieringen samen te beleven.

DRIEBERGEN/RIJSENBURG – De Oecumenische Werkhofgemeenschap is ontstaan toen de zusters Augustinessen in het klooster Gods Werkhof te Werkhoven woonden. Door hun open levenshouding ontstond er om hen heen een actieve oecumenische geloofsgemeenschap die zelfstandig als Werkhofgemeenschap doorging toen de laatste zusters het klooster verlieten. Schoonheid, stilte, muzikale kwaliteit en dialoog zijn belangrijke elementen in het samenzijn. Zo is een open plek voor religieuze bezieling in verbinding met de ander ontstaan.

De werkhofgemeenschap

Bernadette van den Hoek uit Driebergen komt graag bij de Werkhofgemeenschap en zij vertelt dat uit de wijde omtrek geinteresseerden komen voor de zondagse vieringen. "Dit is zo'n bijzondere plek," vertelt Van den Hoek. "Het speciale van de Werkhofgemeenschap is dat de leden, belangstellenden en vrienden in toerbeurt de vieringen voorbereiden, samen met een van de 12 voorgangers. Dirigente Lisette Bernt heeft de muzikale leiding en zorgt samen met het koor en één van de pianisten voor de muzikale inspiratie en ondersteuning. Daarnaast is er regelmatig een 'zondagmorgen anders - viering,' waarin men op eigen wijze zonder voorganger invulling geeft aan de viering." De Driebergse vertelt dat er in de wintermaanden iedere laatste vrijdagavond van de maand een gezamenlijke vegetarische maaltijd is, bereid door door enthousiaste vrijwilligers.

Rondleidingen in het voormalige klooster

Na de maaltijd is er een wisselend programma met muziek, een lezing, of een gedichtenvoordracht. Bij de Werkhofgemeenschap is ruimte voor vieren, ontmoeten, dialoog en aandacht voor elkaar. Van den Hoek: "Doordat mensen hier komen vanuit verschillende achtergronden, ontstaat er een boeiende gemeenschap waarbinnen niets vanzelfsprekend, en alles bespreekbaar is. Wat ons verbindt, is de open levenshouding en de nieuwsgierigheid naar dat wat de ander ten diepste beweegt. Regelmatig zijn er rondleidingen in het voormalige klooster en in de schitterende tuinen door Stichting Gods Werkhof. (http://www.godswerkhof.nl/gallery/). Kijk voor meer informatie op www.werkhofgemeenschap.nl.

Door Marcel Bos

Reageer als eerste
Meer berichten