Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Foto: Rene Borkent

Frits van Schaik: "Noodklok voor SP"

Het staat er kennelijk slecht voor met de toekomst van de Socialistische Partij (SP) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Als we de fractievoorzitter van de uit drie personen tellende fractie in de gemeenteraad, Jasper van Geijtenbeek, mogen geloven zal de SP niet van de partij zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente in 2018. Dat betekent nogal wat voor een partij die niet als een lokale politieke groepering moet worden beschouwd, maar een afdeling is van de landelijke politieke partij, de SP. Het betekent ook nogal wat voor het behoorlijk aantal SP-kiezers dat bij de laatste raadsverkiezingen er zorg voor heeft gedragen drie raadszetels te bemachtigen. Het kan niet anders dan dat zij zich in de kou gezet voelen.

De SP-fractievoorzitter geeft als reden voor de teloorgang van de fractie onder meer aan dat de werkdruk voor de drie fractieleden buitensporig is geworden in die zin dat zelfs sprake is van een forse mate van overbelasting voor de fractieleden, ook gebrek aan creativiteit en inventiviteit en alsmede een sterk dalend ledenaantal. Wel blijft hij volhouden dat in onze gemeente en tevens in haar directe omgeving de SP een actiepartij van betekenis zal blijven. Volgens hem is de SP dat aan haar stand verplicht. Hij acht het bovendien niet uitgesloten dat over enkele jaren de SP zich weer zal manifesteren in de gemeenteraad. Dit zijn geen mooie, maar loze woorden.

Buitenspel

Een fractie die, als ik het zo stellen kan, door politieke armoe, zoals gebrek aan menskracht, gebrek aan creativiteit en gebrek aan inventiviteit haar politieke aanwezigheid in het door de kiezers gekozen vertegenwoordigende lichaam, de gemeenteraad, bij de vuilnisbelt plaatst, maakt ook op lange termijn gezien geen deel meer uit van het politieke krachtenspel. Een politieke beweging die zichzelf in een belangrijk door de bevolking gekozen en besluitvormend orgaan buiten spel plaatst, tekent, naar het zich laat aanzien, haar eigen doodvonnis. Dat gun ik een politieke groepering als de SP in onze gemeente allerminst. In verschillende plaatsen in ons land is de SP zelfs vertegenwoordigd in colleges van b en w. En dan het dalend ledenaantal. Dat komt nagenoeg bij elke politieke partij voor. Er zijn ook nog kiezers die doorgaans in aantal omvangrijker zijn dan de groep leden. Voor de SP in onze gemeente moet het geen ingewikkelde klus zijn om via gerichte acties inzicht te krijgen in de groep kiezers en een deel ervan te benaderen om het over de streep te trekken voor actieve betrokkenheid bij de plaatselijke politieke groepering. Zo heb je wat aan kiezers, denk ik dan maar. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een politieke groepering die prat mag gaan op een groot aantal kiezers haar vertegenwoordigend politieke werk moet stoppen door gebrek aan mensen.

Frits van Schaik

3 reacties
Meer berichten