Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Peter Oosterloo van het Rijksvastgoedbedrijf informeerde het publiek over onderzoekscenario ‘Op Eigen Kracht’.
Peter Oosterloo van het Rijksvastgoedbedrijf informeerde het publiek over onderzoekscenario ‘Op Eigen Kracht’. (Foto: Hanny van Eerden)

Herbestemming marinierskazerne

De stuurgroep herbestemming marinierskazerne (MK Doorn) heeft na rijp beraad vier kansrijke onderzoekscenario's vastgesteld. Deze moeten leiden tot een weloverwogen conceptkader voor de herontwikkeling van de Van Braam Houckgeestkazerne en het omliggende gebied.

Doorn – Van Linge informeerde het publiek over het proces en lichtte onderzoekscenario 'Dorp voor een Dorp', ontspannen en zorgzaam wonen voor iedereen - in twee varianten - toe. "De B-variant, waarbij 80% openbaar groen en 20% bebouwing uitgangspunt zijn, is alleen haalbaar met huizen zonder tuinen en hoogbouw," gaf hij aan. "Daarbij denken wij aan 8 tot 10 bouwlagen." Het scenario 'Groene Campus' omvat een mix van wonen en werken, kennisinstelling(en), sport en recreatie in het groen. Scenario 'Gezond leven' biedt dé plek om gezond te leven en te bewegen in de natuur. Gezonde functies zijn daarbij van waarde voor de hele regio. Een dynamische, creatieve en circulaire 'bottum-up' ontwikkeling op basis van de bestaande gebouwen kan verder met scenario 'Op Eigen Kracht' gedeeltelijk en/of tijdelijk jongere generaties naar Doorn trekken om te pionieren, volgens Peter Oosterloo van het Rijksvastgoedbedrijf. Experts gaven al eerder het advies om duurzaamheid niet alleen voor 'Op Eigen Kracht', maar voor alle onderzoekscenario's een belangrijke ambitie te maken. Dit mede gezien de BENG-richtlijnen voor bijna energieneutraal bouwen.

De drie opdrachtgevers sloten een overeenkomst voor MK Doorn. "Daarbij hebben we ieder andere belangen," zegt Jan Bosma, namens de gemeente. "Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt het gebied namens het Rijk voor een nog nader te bepalen prijs. De Provincie bekijkt of de ontwikkeling past binnen de provinciale structuur. De gemeente gaat over de toekomstige bestemming. De raad heeft in 2016 al bepaald hoe de participatie moet verlopen." Bosma benadrukt dat de avondbijeenkomst van 6 september hét moment is voor inwoners en bedrijven om erbij te zijn en invloed uit te oefenen op de plannen.

reageer als eerste
Meer berichten