Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Dhr. Stahlie is op zoek naar mensen met een "achtergrond en enig niveau" en belangstelling voor de zorg. De WMO-raad heeft dringend behoefte aan versterking. Belangstellenden kunnen vòòr 7 september mailen naar de secretaris WMO-raad.
Dhr. Stahlie is op zoek naar mensen met een "achtergrond en enig niveau" en belangstelling voor de zorg. De WMO-raad heeft dringend behoefte aan versterking. Belangstellenden kunnen vòòr 7 september mailen naar de secretaris WMO-raad. (Foto: John de Vries)

WMO-raad: beleidsmakers of -volgers

Heuvelrug - "Onze raad heeft nieuwe leden nodig", zegt voorzitter Teus Stahlie (70), voormalig bedrijfsdirecteur bij Philips, die zich nu als vrijwilliger inzet voor de Heuvelrugse WMO-raad, die de gemeente in haar reilen en zeilen in het sociaal domein kritisch volgt. Want daar zijn de WMO-raden in alle Nederlandse gemeenten uiteindelijk voor bedoeld.


Hij doet dat samen met tien andere vrijwilligers, die allemaal "iets" hebben met de zorg, omdat ze er zelf als arts of verpleegkundige in gewerkt hebben of werken, of anderszins, bijvoorbeeld vanuit een juridische achtergrond. De WMO-raad die in Utrechtse Heuvelrug al sinds 2007 bestaat, heeft, na het overhevelen van de zorg van rijksoverheid richting gemeente in 2012, een extra belangrijke functie gekregen. "Toen de rijksoverheid de sociale zaken nog regelde, gaven wij meestal in een late fase formeel advies". Maar sinds 2012 staat de WMO-raad vaak vooraan in de rij bij het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen. Ze denkt namelijk van begin af aan mee over wat de gemeente op sociaal terrein zelf allemaal ontwikkelt: "Daarom is er ook veel contact tussen ons en gemeentelijke beleidsmedewerkers en de verantwoordelijke wethouder", zegt Stahlie. De gemeente is blij met die input.

Dat meedenken betekent echter niet, dat de WMO-raad ook zelf beleid ontwikkelt. Stahlie ziet de WMO-raad als een onafhankelijke sparringpartner van de gemeente. Bijvoorbeeld in de discussie rond de schuldhulpverlening: "De gemeente wilde om meer ellende voor mensen met schulden te voorkomen inzage hebben in hun persoonlijke gegevens daarover bij de woning-corporaties". De WMO-raad wees erop, dat daarbij de privacy van het individu in het gedrang zou komen. "Wij zijn ook zeer kritisch ten aanzien van het Jeugdzorgbeleid met name voor 18- tot 23-jarigen", zegt Stahlie. De gemeente wilde daarvoor samen met een aantal gemeenten uit de regio een project starten: "Maar dat komt maar niet van de grond".

Ook is de WMO-raad bepaald niet tevreden over de "communicatieve" kwaliteit van de website van het sociaal domein: "De website is juist voor de zwaksten in de samenleving niet gebruiksvriendelijk genoeg". Het zijn allemaal voorbeelden van zaken die de raad ook het komende jaar zullen bezig houden. De WMO-raad heeft dringend behoefte aan versterking. Stahlie is op zoek naar mensen met een "achtergrond en enig niveau" en belangstelling voor de zorg: "die bereid zijn acht tot tien maal per jaar te vergaderen".

Hebt u het idee iets voor de WMO-raad te kunnen betekenen? Mail vòòr 7 september aan de secretaris WMO-raad.

E-mail: diederikleusink@hotmail.com

reageer als eerste
Meer berichten