Een van de populaire plekjes: Henschotermeer. FOTO: Anne Hamers
Een van de populaire plekjes: Henschotermeer. FOTO: Anne Hamers (Foto: Mitch Huisman)

Heuvelrug lanceert buitenlandse website

Om beter te kunnen inspelen op de groei van het buitenlands bezoek aan ons land, lanceerde het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei afgelopen week nieuwe toeristische websites.

UTRECHTSE HEUVELRUG - De nieuwe Duits- en Engelstalige portals integreren de bezoekersinformatie van de zeven bij het RBT aangesloten gemeentes. Hiermee speelt de regio ook in op het toenemend aantal buitenlandse toeristen dat vanuit Utrecht en Amersfoort de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei wil bezoeken.

De lancering van de twee nieuwe websites valt samen met de publicatie van de meest recente CBS-cijfers, waaruit blijkt dat het meerdaags buitenlands bezoek aan ons land in de periode tussen januari en mei 2017 is gestegen met maar liefst 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.


Recreatie en toerisme belangrijk

"Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 675 miljoen euro en werkgelegenheid voor zo'n 20.000 mensen zijn recreatie en toerisme ontzettend belangrijk voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei", zegt directeur Michiel van der Schaaf van RBT Heuvelrug en Vallei. "Om economisch vitaal te blijven moeten we inspelen op de wensen van de consument en zo nodig nieuwe markten ontwikkelen."

Uit onderzoek blijkt dat het buitenlands toerisme de komende jaren blijft groeien, en dat vooral de Vlaamse, Duitse en Engelstalige bezoekers een bovengemiddelde interesse hebben om één of meerdere dagen in de regio te verblijven. "De deze week gepubliceerde CBS-cijfers over het verblijfstoerisme onderstrepen die ontwikkeling. Om die interessante nieuwe bezoekersdoelgroep goed te kunnen bedienen, zijn meertalige communicatiemiddelen nodig. We spelen hiermee ook in op onze samenwerking met Utrecht en Amersfoort, en het toenemend aantal buitenlandse toeristen dat vanuit die steden onze regio wil bezoeken."


Informatie on- en offline beschikbaar

"In de cijfers van onze Nederlandstalige websites zagen we afgelopen jaar al een duidelijk toenemend aantal buitenlandse bezoekers", zegt marketeer Sanne van Tuijl van het RBT. "En ook van veel van onze bijna 200 partners hoorden we dat het buitenlands bezoek aan de regio toeneemt. Om de gastvrijheid aan die doelgroep te verbeteren zijn we in 2016 begonnen met de uitgifte van een drietalige folderserie voor alle aangesloten gemeenten in ons werkgebied. En hebben we de zomerperiode benut om onze websites aan te passen voor de buitenlandse doelgroep." Niet alleen de regionale website, maar ook de portal voor zakelijk toerisme en de VVV-websites van de zeven bij het RBT aangesloten gemeentes zijn voortaan in Duits en Engels beschikbaar.

De nieuwe toeristische websites van RBT Heuvelrug & Vallei zijn te vinden via een taalknop op www.opdeheuvelrug.nl of direct via www.visitheuvelrug.com (Engelstalig) en www.besuchheuvelrug.de (Duitstalig).

Meer berichten