Marijke de Vos (l) en Mariet Wolterbeek van de Bibliotheek Z-O-U-T nodigen scholen uit voor een vrijblijvend gesprek. FOTO: Hanny van Eerden
Marijke de Vos (l) en Mariet Wolterbeek van de Bibliotheek Z-O-U-T nodigen scholen uit voor een vrijblijvend gesprek. FOTO: Hanny van Eerden (Foto: Hanny van Eerden)

Beter leren omgaan met informatie

Het Revius Lyceum Doorn heeft een - in Nederland bijzonder - samenwerkingstraject opgestart met de bibliotheek. De school wil haar leerlingen beter leren omgaan met voorhanden informatie en breder gebruik daarvan stimuleren.

Utrechtse Heuvelrug – Rector Ilse van Eekelen constateerde dat leerlingen doorgaans internet te eenzijdig inschakelen en informatie onvoldoende beoordelen op feitelijkheden. Ook zag zij de beperkingen van de voormalige, inpandige mediatheek. "Met het nieuwe schoolgebouw vervangt het Revius Lyceum de mediatheek met een studiezaal met databank en enkele naslagwerken," zegt Mariet Wolterbeek, directeur van de Bibliotheek Z-O-U-T. "Voorlopig zijn ook de specifieke collecties vreemde talen en poëzie daar nog ondergebracht. De overige boeken verspreidt de school over de Heuvelrugse bibliotheken. Voor een breed aanbod aan boeken voor de lijst Nederlands én ter stimulans van onder andere méér leesplezier komen de leerlingen voortaan bij ons. Zij krijgen in september een gratis, in de schoolpas geïntegreerd lidmaatschap." Het verbeteren van informatievaardigheden begint met een test en begeleiding van de docenten, zodat zij de scholieren goed kunnen voorbereiden op het latere vervolgonderwijs. "Het blijkt in de praktijk ingewikkeld te zijn om informatie op juistheid te valideren," zegt Marijke de Vos, manager Bedrijfsvoering van de Bibliotheek Z-O-U-T. "Samen met de Universiteit Utrecht, BiSC, partner in het stelsel van openbare bibliotheken, en BOLAS, dé leeromgeving voor informatievaardigheden, ontwikkelen we hiervoor een speciaal lesprogramma. De docenten geloven, na de 1e kennismaking, in het nieuwe bibliotheekconcept. Het is een leuk project met 2 sporen, die in elkaar grijpen. Een leerlingenflyer met praktische uitleg is in de maak. Vanaf nu krijgen brugklassers direct een (groeps)bezoek aan de Doornse bibliotheek. Verder blijf ik het traject nauwgezet volgen." Na vwo en havo wil de Bibliotheek Z-O-U-T ook het vmbo erbij nemen, volgens Wolterbeek. Zij en De Vos nodigen alvast alle scholen in de regio Zuidoost-Utrecht uit om vrijblijvend met hen in gesprek te gaan over een samenwerkingsverband op dit gebied.

Meer berichten