IJzervlechters zijn bezig met de wapening voor de betonstort op één van de 2 landhoofden, die straks de liggers moeten dragen.
IJzervlechters zijn bezig met de wapening voor de betonstort op één van de 2 landhoofden, die straks de liggers moeten dragen. (Foto: Hanny van Eerden)

Realisatie veilige oversteek voor wild

Door Hanny van Eerden

In opdracht van de Provincie Utrecht is aannemer BAM Infra tussen Maarn en Doorn aan het werk om een veilige oversteek te realiseren voor wild.

Utrechtse Heuvelrug – Dit nieuwe ecoduct over de provinciale weg N227 is bedoeld voor onder meer boommarters, dassen, reeën, reptielen en in de toekomst ook het edelhert. Ook moet deze maatregel de biodiversiteit vergroten. De werkzaamheden lopen momenteel volgens planning. "Sinds de bomenkap in augustus is de grond voorbelast om stevig genoeg te zijn om de landhoofden erop te plaatsen," zegt Clara van Foreest, communicatieadviseur Wegen en Mobiliteit van de Provincie Utrecht. "Eén van deze pijlers, waarop de brug komt te liggen, is vrijwel klaar. Ook is al grond aangevoerd voor de toeloop van het ecoduct. Die aanvoer is een grote klus, waarmee de aannemer ook de komende maanden nog bezig is." Op dit moment verwacht Van Foreest dat de N227 wordt afgesloten voor het verkeer in het weekend van 2 en 3 december. "Dan worden de prefab betonnen liggers van het brugdek met een kraan op de pijlers gelegd," legt zij uit. "Deze werkzaamheden worden op de rijbaan uitgevoerd. Het zijn de enige werkzaamheden waarvoor wegafsluiting nodig is." Begin 2018 plaatst de aannemer de rasters, die moeten voorkomen dat het wild toch weer de weg op gaat. Van Foreest: "Daarna volgt in het voorjaar het aanbrengen van heideplagsel en andere beplanting.

Heideplagsel zorgt ervoor dat op het ecoduct een heidegebied ontstaat. Zodra de beplantingswerkzaamheden medio 2018 zijn afgerond, kunnen de dieren ongestoord gebruik maken van de oversteek. Natuurlijk heeft de nieuwe inplant tijd nodig om zich te ontwikkelen."

Van 50 naar 80 kilometer

Waarschijnlijk kan het autoverkeer aan het begin van de zomer weer de normale snelheid van 80 km per uur aannemen.
Van Foreest: "Als dan alle werkzaamheden zijn afgerond en het materieel is opgeruimd, zijn er geen obstakels meer en andere zaken die de aandacht van automobilisten afleiden." Tijdens de bouw zorgen verkeersregelaars ervoor dat werk- en doorgaand auto- en fietsverkeer ter plaatse veilig kan rijden.

Meer berichten