Lillian Brinks: "Rijks- en gemeentelijke monumenten lenen zich doorgaans ook prima voor een modern interieur of een eigentijdse aanbouw." FOTO: Hanny van Eerden
Lillian Brinks: "Rijks- en gemeentelijke monumenten lenen zich doorgaans ook prima voor een modern interieur of een eigentijdse aanbouw." FOTO: Hanny van Eerden (Foto: Hanny van Eerden)

Goed onderdak in een monument

Koen Meijers (30) bewoont sinds kort met zijn partner en 2 peuters een gemeentelijk monument aan de Driebergsestraatweg in Doorn. Het uit Zwijndrecht afkomstige gezin kiest bewust voor jaren van creativiteit en aandacht voor hun bijzondere woning.

Utrechtse Heuvelrug - Nog voor de woningaankoop won Meijers deskundig advies in. "De beschermde status gaat verder dan de buitenkant," weet hij. "Ook het interieur valt onder de bescherming. Dat alles vraagt om tijdige afstemming met de gemeente. A&R10 begeleidt ons bij onze plannen en de vergunningsaanvragen." Meyers brengt het huis fasegewijs terug in de oorspronkelijke staat en wil verder vooral energiebesparende vernieuwingen doorvoeren. "De 2-deling die de villa jaren in de jaren '30 onderging, maakt restauratie van onze huidige 2-onder-1-kapwoning niet eenvoudig," zegt hij. "Ook vertoonde het pand na jaren van leegstand tekenen van verval. Wij keken daar doorheen en zien het nog steeds als een uitdagend project." Tevreden over de vergunningentrajecten is Meijers echter niet. "Deze gemeente is ongewoon duur en biedt geen subsidie," zegt hij. "Los daarvan begrijp ik het beleid niet. Mooiere, historische panden in de omgeving kregen geen monumentale status. Ook zijn tussentijds aan deze woning aangebrachte wijzigingen niet als zodanig vastgesteld. Daarnaast verwacht ik dat een gemeente die jonge gezinnen wil binnenhalen, bereid is om te luisteren naar hun afwegingen. Zo moet het,uit het zicht, installeren van zonnepanelen niet onoverkomelijk zijn,

maar juist gewenst, gezien de ambitie om in de toekomst energieneutraal te zijn." Mensen kiezen voor een monument vanwege de voordelen, volgens Lillian Brinks van A&R10, het in het Maarnse rijksmonument gevestigde architectenbureau. "Dat kunnen de historie, ligging, ruimtelijkheid, sfeervolle authentieke details en de grote tuin zijn," zegt zij. "Duurzame restauratie, inclusief het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, kan zo'n pand uitstekend bewoonbaar maken.

Het is zeker niet zo, dat vrijwel niets mag, maar de kansen vereisen wel deskundig onderzoek en kosten relatief veel tijd én geld."

Meer berichten