Op 18 maart 2018 bestaat Kringloop Zeist 35 jaar. Helaas zal onze founding mother mevrouw Riemens daar niet meer bij zijn.
Op 18 maart 2018 bestaat Kringloop Zeist 35 jaar. Helaas zal onze founding mother mevrouw Riemens daar niet meer bij zijn.

Afscheid van een bewonderenswaardig vrouw

door Martine in 't Veld

Mevrouw Riemens, geboren Jagerman in Lisse in 1919, groeide op in een fijn, vrijdenkend gezin. Als jong meisje was mevrouw al een 'nadenkertje', haar moeder zei wel eens tegen haar; "Meis, gaat toch lekker buiten spelen in plaats van altijd maar boeken lezen en na te denken."

Zeist - Mevrouw Riemens echter, wilde graag lezen en leren, en hoewel dat in die tijd zeer ongebruikelijk was (1937), leerde zij dóór en deed een opleiding tot secretarieel medewerkster. Zij trouwde in 1943 met meneer C.L. Riemens en, destijds helemaal revolutionair, bleef ook als getrouwde vrouw werken. In de jaren 60 woonde de familie Riemens-Jagerman inmiddels in Zeist, waar zij zonder enige discussie haar gezin op de eerste plaats stelde. Omdat er naast de zorg voor man en kinderen nog wel wat tijd en energie over bleef, werd mevrouw in die jaren Hoofd van de Wijkdienst (vergelijkbaar met de huidige wijkzorg). Daar waren echter meer dan voldoende dames 'voor te porren' en zo kon mevrouw Riemens haar blik verruimen. Door de ervaring van de schaarste in de oorlogsjaren en de aanblik van verspilling en de 'troep' die zich in de loop van die jaren steeds meer op de straten vormde, werd door een groep verontruste burgers Stichting Milieu Zorg Zeist (1970) opgericht. Het belangrijkste doel van de Stichting was de bescherming van de leefomgeving in het algemeen en dat van de natuur en het landschap in het bijzonder.

Mevrouw Riemens zat samen met haar goede vriendin mevrouw Kuiper-Verkuyl o.a. in de werkgroep Recycling. Verantwoord inzamelen en recyclen van glas en papier behoorde tot hun portefeuille. Vol goede moed gingen genoemde dames naar voor vrouwen georganiseerde bijeenkomsten over dat onderwerp; "recyclen werd 'hip', eigenlijk een beetje mode." Riemens en Kuiper kwamen al snel tot de conclusie, dat de door 'heren' georganiseerde bijeenkomsten voor vrouwen "een beetje kletspraat waren", en de informatiebijeenkomsten voor heren waar vrouwen "welkom waren", te veel "dolle mina's" trokken. Ergo; Riemens en Kuiper gingen zelf stad en land af om informatie te verkrijgen.

"Teruggekomen van al die trips kwamen we al gauw tot de conclusie dat we zelf het initiatief moesten nemen tot het inzamelen van glas. Van de firma Dorrestein kregen we de beschikking over een glascontainer. Maar die mochten we niet zomaar ergens neerzetten. In overleg met de gemeente, die aanvankelijk nogal sceptisch tegenover ons initiatief stond ("Waarom glas inzamelen, dat is toch inert afval en kan toch geen kwaad?"), kregen we toestemming een container te plaatsen, mits we er op toe zouden zien dat het rondom die container geen zooitje zou worden. De politie zou ons in de gaten houden. De waardering van de gemeente en voor ons werk resulteerde uiteindelijk in een contract voor de plaatsing van de gele glasbakken op diverse plaatsen in de gemeente en zo kregen wij de eer voor het eerste plaatsen van een glasbak in Nederland." Toen de inzameling van glas en papier opgepikt werd, wilden de dames meer bereiken op Kringloop gebied, zo kwamen zij er toe Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer op te richten. Inmiddels is het dan 1983 en is mevrouw Riemens 64. Zo startte bijna 35 jaar geleden het mooie bedrijf, Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer, tot op de dag van vandaag bekend als Kringloop Zeist.

Het laatste gesprek met de destijds 96-jarige dame, was op haar verzoek. Mevrouw volgde nog steeds alle ontwikkelingen en wilde graag dat wij op 'audiëntie' kwamen om de actuele stand van zaken omtrent de organisatie met haar door te spreken. Als mevrouw Riemens ruimschoots door ons is bijgepraat, al haar vragen zijn beantwoord, en alles nauwkeurig door haar is vastgelegd, nemen wij nog een laatste kopje thee.

Op 18 maart 2018 bestaat Kringloop Zeist 35 jaar. Helaas zal onze founding mother mevrouw Riemens daar niet meer bij zijn. De Stichting zoals in 1983 opgericht, staat in missie en visie nog steeds als een huis, met alle respect en dankbaarheid voor mevrouw Riemens-Jagerman.

Riemens: ,, Kuiper en ik wilden dus, zoals al eerder genoemd, iets doen aan de enorme verspilling. Wij hadden het motto; Begin ergens, als het goed is, zit de zegen er wel op! Bij de oprichting van het Kringloop-Centrum Zeist was het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van het hergebruik onze eerste doelstelling. Niet minder belangrijk echter, was het bieden van een werkplek voor mensen die aan de rand van de samenleving stonden."

Hoewel Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug nu natuurlijk wel velen malen groter is dan toen wij destijds begonnen, is er wat de missie gelukkig dus nog weinig veranderd. Dat de sociale kant van het Kringloopcentrum zo enorm gegroeid is, vind ik helemaal fantastisch. Het is zo enorm belangrijk, dat mensen als vrijwilliger een goede en nuttige tijdsbesteding bij jullie vinden en dat jullie mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, structuur en begeleiding bieden, zodat hun kansen op werk weer groter worden. Het is zeer zeker ook prachtig om te horen dat jullie zo ontzettend veel spullen ophalen, verkopen en recyclen, chapeau! Eigenlijk bestaat afval natuurlijk niet. Als men zich nu eens bedenkt dat grondstoffen steeds schaarser worden, zou het besef moeten doordringen dat we ons afval ook als grondstof moeten zien. Het gaat er om zo veel mogelijk van onze grondstoffen zo oneindig mogelijk te gebruiken, dat je de kringloop van grondstof tot afval sluitend gaat krijgen. Ik zou zo zeggen: Ga zo door beste mensen van Kringloop Zeist, Oh, en Utrechtse Heuvelrug, moet ik natuurlijk tegenwoordig ook zeggen."

Meer berichten