Chantal Broekhuis CDA Heuvelrug
Chantal Broekhuis CDA Heuvelrug (Foto: Chantal Broekhuis)

Samen Leven

Politieke column door Chantal Broekhuis

Het CDA Utrechtse Heuvelrug heeft haar verkiezingsprogramma en kieslijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Chantal Broekhuis (42) uit Driebergen-Rijsenburg is unaniem gekozen als lijsttrekker. Zij is blij met deze voordracht. "De inhoud van het verkiezingsprogramma Samen leven op de Heuvelrug waar ieder dorp telt ligt mij na aan het hart. We gaan ons sterk maken voor het goede dorpse leven, waar mensen omkijken naar elkaar, met elkaar samenleven, elkaar versterken in een prettige woon- en leefomgeving met ruimte voor lokale economie."

Het CDA zet volop in op de leefbaarheid van de dorpen en nabuurschap. Met het aantrekkelijk maken van buurten en wijken, zorg en ondersteuning dichtbij huis, voldoende woningbouw gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap. De partij schroomt daarbij niet om daarvoor heilige huisjes ter discussie te stellen. Als het aan de partij ligt dan worden hiervoor concrete dorpsplannen gemaakt. Het CDA wil daarbij ruim baan geven aan actief burgerschap en dit waar nodig ondersteunen.

De partij stuurt ook duidelijk op versterking van het welzijnswerk. ''Het huidige zorgsysteem leunt op mantelzorgers en nabuurschap, familieleden, vrienden, buren of 'zo maar' vrijwilligers van bijvoorbeeld de kerk. De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mensen. Het CDA heeft daar grote waardering voor en wil dat zij waar mogelijk ondersteuning krijgen en hun taken vergemakkelijken" aldus Broekhuis.

"De gemeente heeft de afgelopen periode goed werk verricht. De decentralisatie van de zorg is goed verlopen. Belangrijke uitvoeringsprogramma's staan op de rit zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs, het gemeentelijk verkeer en vervoerplan en het programma Heuvelrug duurzaam en klimaatneutraal. De gemeentelijke financiën zijn aanzienlijk verbetert". Deze positieve verbeteringen wil het CDA voortzetten.

Het CDA is sterk geworteld in de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug. Alle kandidaten zijn lokaal actief als vrijwilliger bij kerken, sportverenigingen en lokale radio.

Naast lijsttrekker Chantal Broekhuis zijn zeven dorpskandidaten gekozen die de dorpen gaan vertegenwoordigen namens het CDA: huidig wethouder Henk Veldhuizen (Maarsbergen), Peter Kranenburg (Doorn), Teunis Reedijk (Overberg), Marina Roelofsen (Driebergen), Sander van Kranenburg (Amerongen), Werner van Katwijk (Leersum) en Mechteld van den Beld (Maarn).

Meer berichten