Foto: Rob Maas

Ontmoeting voor nieuwkomers in Heuvelrug

Serviceclub Soroptimisten Utrechtse Heuvelrug heeft het initiatief genomen om samen met serviceclub Lions Utrechtse Heuvelrug, de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Werkgroep Vluchtelingen Utrechtse Heuvelrug en Prima Perspectief, statushouders (nieuwkomers) binnen deze gemeente uit te nodigen.

Doorn - Doel was elkaar ontmoeten, maar vooral kijken op welke wijze de nieuwkomers op de een of andere manier geholpen kunnen worden om aan te sluiten in een voor hen nieuwe maatschappij onder het motto: Back to Society. Op het gebied van taal, vaardigheden, onderwijs én werkervaring.

Met elkaar in contact komen

Nadat de gasten van deze avond door leden van de Soroptimisten en Lions met auto’s waren opgehaald, heette burgemeester Naafs iedereen van harte welkom en hij gaf aan blij te zijn met de nieuwe inwoners in zijn gemeente. Petra Odenthal, vice-presidente van de Soroptimistenclub legde uit hoe mensen met elkaar in contact konden komen, of informatie konden krijgen over werk, stage of maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligerswerk, etc.

Matches

Dit resulteerde in boeiende gesprekken, soms met handen en voeten, die een inkijk gaven in de wereld waar de nieuwkomers vandaan komen en wat de overgang naar ons land voor hen meebrengt. En voor hen, hoe zaken hier georganiseerd worden. Er werden diverse mooie matches gemaakt. Een jonge man wil graag kapper worden; hij is in contact gebracht met een eigenaresse van kapperszaken. Een vrouw wil leren fietsen, de fiets had ze al, ook voor haar is een fietsdocent gevonden. Anderen wilden musiceren en iemand gaat stage lopen als coupeuse.

Het geheel vond plaats in een feestelijke sfeer. Heerlijk gebak, drankjes en allerhande hapjes, voor kinderen een knutselhoek en zelf cakejes bakken met Kamiel. De band Hillback verzorgde een spetterend optreden.

Cheques

Aan het slot van de avond reikte de Lions Club Utrechtse Heuvelrug nog twee cheques uit, ieder ter waarde van € 4.800,-. Het geld was bijeengebracht door de organisatie van de MTB Cyclo 2017 op de Amerongse berg in juni van dit jaar. Vluchtelingenwerk UH ontving voor de derde keer een cheque van de Lions. Vluchtelingenwerk zal het geld dit keer gebruiken voor de aanschaf van laptops voor de nieuwkomers ten behoeve van de noodzakelijke aansluiting met de digitale wereld. Ook Staatsbosbeheer ontving niet voor het eerst een cheque van de Lions. Dit keer wordt het geld besteedt aan de start van de aanleg van een mindervaliden pad op het Leersumse veld.

Film

De documentaire ‘In Procedure’, een film van Jiska Rickels en geproduceerd door Cerutti, was de start van de avond. De aanwezigen werden meegenomen in het verhaal van een Syrische vader die besluit naar Europa te vluchten omdat hij in zijn door oorlog geteisterde vaderland geen medische hulp kan vinden voor zijn doodzieke dochter. Maar de documentaire geeft ook een beeld van de weg die hij moet gaan voordat hij statushouder is en de gezinshereniging in gang gezet kan worden. Een absolute eye-opener.

Meer berichten