In Natuurgebied De Woerd in Driebergen wordt mogelijk een schaapskooi omgebouwd tot woning. Buurtbewoner Toon van de Sande is het daar niet mee eens.
In Natuurgebied De Woerd in Driebergen wordt mogelijk een schaapskooi omgebouwd tot woning. Buurtbewoner Toon van de Sande is het daar niet mee eens.

Misleiding bij natuurgebied de Woerd

"Misleiding belonen met een woning in natuurgebied; dat is wat dit college doet met bestemmingsplan de Woerd!" vertelt Toon van de Sande, verontrust bewoner van de wijk Hoenderdaal.

DRIEBERGEN/RIJSENBURG - "Midden in natuurgebied de Woerd bij Driebergen staat een oude schuur, de 'schaapskooi'. De eigenaar van het natuurgebied probeert al sinds 2005 deze 'schaapskooi' te verbouwen tot een woning. In 2009 is deze 'schaapskooi' aangewezen als gemeentelijk monument. Door verbouwing tot woning zou dit monument dan gespaard kunnen worden, zo was de gedachte."
Van de Sande zegt dat volgens de aanvraag monumentstatus in 2008, de 'schaapskooi' voorkomt op een kaart van 1869 en is deze naar zijn zeggen vóór 1850 gebouwd. Van de Sande: "Op de balken zou het jaartal 1794 voorkomen. Ook in de gemeentelijke nota schaapskooien van 2011 wordt gesteld dat er in het begin van de 19e eeuw al een schaapskooi zou hebben gestaan. Wat blijkt nu, de genoemde kaart is niet van 1869 maar van 1910. Bovendien schijnt dit pand zelfs niet voor te komen op kaarten van 1870 en 1882. Deze kaarten zijn niet overlegd bij de monumentaanvraag. Ook werd duidelijk dat het jaartal op de balken niet 1794, maar 1887 moet zijn. En, zo blijkt uit het kadaster, het gaat niet om een schaapskooi maar om een 'koehok'."

De Driebergenaar vertelt dat er meer aan de hand is. "Het toenmalige college heeft in 2008 geen officieel advies gevraagd aan de monumentencommissie over de plaatsing op de monumentenlijst, hoewel dit wettelijk verplicht is. Er was enkel een voorlopig advies op basis van de misleidende informatie. Het werd duidelijk dat er 'masseerwerk' door een adviseur nodig is geweest bij de monumentencommissie. Aanvankelijk was de gemeente niet bereid deze stukken aan mij te overleggen. Er was een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek) nodig om deze te krijgen." Van de Sande zegt dat ook tijdens de voorbereiding van bestemmingsplan de Woerd, waarin een woning in de schaapskooi is voorzien, veel misleidende informatie is gebruikt. "Zo werd het beoogde tracé voor een nieuwe toegangsweg naar de schaapskooi gebracht als 'vermoedelijk oorspronkelijke toegangsweg naar landgoed de Woerd'. Die toegangsweg is er nooit geweest.

Verder blijkt dat burgemeester en wethouders al jaren niet willen handhaven in het natuurgebied, ondanks de vele overtredingen. Meldingen van overtredingen met foto's dateren al van 2010! Ik daag alle raadsleden uit te onderzoeken welk belang burgemeester en wethouders hebben bij deze misleiding en schimmigheid."

Reactie gemeente

Deze maand beslist het college of het concept bestemmingsplan voor de Woerd ter inzage kan worden gelegd. Dit bestemmingsplan gaat over de aanwijzing van de schaapskooi op landgoed de Woerd tot een beheerderswoning, en wijziging van de bedrijvenbestemming van het voormalig composteerterrein in een natuurbestemming.

Tekst & foto door Marcel Bos

Meer berichten