Al 20 jaar steunt stichting Veri-Olanda arme mensen in Arad in het westen van Roemenië. De vrijwilligers steken graag de handen uit de mouwen. FOTO: Veri-Olanda
Al 20 jaar steunt stichting Veri-Olanda arme mensen in Arad in het westen van Roemenië. De vrijwilligers steken graag de handen uit de mouwen. FOTO: Veri-Olanda (Foto: Veri )

Stichting Veri-Olanda viert haar 20-jarig bestaan

Wie de nog jonge geschiedenis bekijkt, ziet dat de stichting er wil zijn voor de meest kwetsbaren en allerarmsten in Arad en omgeving (west Roemenië). Veri-Olanda biedt diverse soorten ondersteuning, van voedselhulp tot huisraad, van sponsoring van gezinnen en ouderen tot microkredieten. Zij richten zich op de kansarmen in een toch al wankele economie. De kracht is kleinschaligheid en één op één benadering. Daar waar nood is, zorgen zij dat niemand alleen staat.

Driebergen - Hoe is stichting Veri-Olanda eigenlijkontstaan? Op uitnodiging van het Kerkkoor Driebergen kwamen in 1997 koorleden van het kerkkoor van Arad naar Driebergen. De koorleden van het Kerkkoor Driebergen werden getroffen door de verhalen en besloten zelfstandig met auto's vol hulpgoederen naar Roemenië af te reizen. Daar maakten ze kennis met de armoedige omstandigheden. Al gauw ontstond er een intensief contact. Plaatsgenoten Martien Wildeman en Gert-Jan Oechies stonden aan de wieg van Veri-Olanda en ook de naam van Dick Hofman mag zeker niet ontbreken. Praktisch alle Driebergenaren kennen Veri-Olanda van de jaarlijkse voedselinzamelingsactie in de Driebergse supermarkten. Dit jaar is deze actie op vrijdag 24 en zaterdag 25 november. De klanten wordt gevraagd een product te doneren en Veri-Olanda zorgt voor het transport. Het voedsel wordt gedurende de - meestal zeer koude - winters mondjesmaat verdeeld, vergelijk het met een "winter-voedselbank".

Veri-Olanda is ook bekend als het gaat om inzameling van kleding en huisraad. Samen met het voedsel wordt ook tweedehands kleding en huisraad getransporteerd. Het sponsorproject is de derde tak waarmee Veri-Olanda zich bezighoudt. Armen en kwetsbaren worden zolang met een bijdrage gesponsord, tot ze op eigen kracht verder kunnen. Al 20 jaar gaan de stichting met enkele bestuursleden naar Arad om haar contactpersonen en de gesponsorden te bezoeken. Gelukkig zijn in die 20 jaar wel verbeteringen geconstateerd. Als mensen werk hebben, vitaal en gezond zijn, kunnen zij zich uit de grootste armoede werken. Maar voor kwetsbare en kansarme mensen zijn er onvoldoende vangnetten en dan kom je al gauw te leven onder het absolute minimum. www.veriolanda.nl

FOTO: Veri-Olanda

Meer berichten