Eigen schuld?

Politieke column door Hans Waaldijk

Als ik aan Utrechtse Heuvelrug denk, dan zie ik een rijke gemeente: rijk aan natuur, rijk aan cultuur en rijke inwoners. Herkent u dat beeld? Toch zijn er inwoners die dat beeld hebben zien verdwijnen achter de horizon. Zij hebben ernstige financiële problemen. De redenen hiervoor zijn divers. Denk aan een faillissement, ontslag, scheiding of chronische ziekte.

Door dit soort gebeurtenissen kunnen de inkomsten tot ver onder de noodzakelijke uitgaven zakken. Natuurlijk, soms is er ook onverantwoord met geld omgegaan. Maar altijd is het gevolg: een uitzichtloze positie die elke deelname aan de samenleving verhindert, zo niet onmogelijk maakt. Dit heeft desastreuze gevolgen voor hele gezinnen.

OPEN, een progressief initiatief van GroenLinks en PvdA, wil dat veranderen. Daarom hebben wij bij de begrotingsbehandeling gepleit voor een experiment. We willen in onze gemeente experimenteren met een vernieuwend schuldenbeleid. Een beleid waarin de gemeente schulden sneller kwijtscheldt. En waarin meer aandacht is voor preventie, zodat we herhaling voorkomen. Want OPEN wil dat alle inwoners perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst.

Met de huidige wetgeving zorgt de schuldhulpverlening ervoor dat mensen drie jaar lang weinig tot niets te besteden hebben. Daarna wordt de schuld kwijtgescholden. Pas dan kunnen zij beginnen met een nieuw leven opbouwen. Volgens OPEN moet dit anders kunnen. Schuld is immers zelden alleen maar eigen schuld.

We kunnen veel ellende vermijden als we anders met schuld en schuldhulpverlening omgaan. Zo moeten instanties bij het innen van schulden met elkaar gaan samenwerken. Hun regels rond het afbetalen van schulden moeten begrijpelijk en redelijk worden. Zo voorkomen we dat er onmogelijke eisen voor terugbetaling aan mensen worden gesteld. En dat ze van de regen in de drup raken.

Politiek gaat vaak over verschillen tussen politieke partijen. OPEN is blij dat juist op dit punt de politieke partijen in de gemeenteraad zich verbinden. Dat we samen zoeken naar manieren om de schuldhulpverlening te verbeteren. Dat maakt lokale politiek van waarde.

Meer berichten