Foto: Rene Borkent

Duurzaamheid = Toekomst

Column door Jaap Holwerda

Zo trots als een aap zijn wij dat we, als Energie Ambassadeurs, de D66 Duurzaamheidsprijs 2017 mochten ontvangen. Een erkenning voor de vele bezoeken aan huis, bij eigenaren en huurders, om snel tot een zuinig en comfortabel huis te komen. We waarderen hier ook de buitengewone steun die we van onze Gemeente (Trees) krijgen. Samen met onze partners, Heuvelrug Energie en Milieu Centraal, hebben we de energie om de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug verder te helpen naar een ¨groene toekomst¨.

Onze aarde met zijn aardkorst heeft dezelfde verhouding als een ei en zijn eierschaal. Bij een ei is de schaal ongeschonden. De aardkorst zit echter vol met breuken. Onder de invloed van de massa krachten van de zon en de maan vervormt de aarde continu. Niet alleen eb en vloed in de zee maar ook op de continenten. Zie hier een van de oorzaken van vulkanisme. Om de aarde een atmosfeer, nog dunner dan die aardkorst. Laten we zeggen van hier naar Utrecht. Een atmosfeer vergiftigd door bruinkolen centrales net over de grens. Ons land bijna zo druk als Bangladesh. Immigratie als "heilige graal" met de natuur op de slachtbank!

Ooit zal deze generatie de vraag krijgen; ¨Waar waren jullie mee bezig?¨ Toch denk ik dat we met dit kabinet de wind mee gaan krijgen. Een liberale minister voor klimaat. Gezien zijn liberale voorgangers, Nijpels, Winsemius en Kamp (die windmolens op zee rendabel wist te krijgen) een goede keuze. Waarom doen de liberalen het juist zo goed op dit departement? Zij kennen het bedrijfsleven als geen ander. Tevens is het zo dat, als er maar duidelijke afspraken gemaakt worden, de markt met ondersteuning van onze top TH's zijn werk zal doen. Innovatie en ondernemerschap. Vooruit we noemen het de VOC mentaliteit. Zij zullen een prachtig export produkt kunnen worden. Verdienen aan hen die dat kunnen en schenken aan hen die dat niet kunnen. Rentmeesterschap is immers grenzenloos. Tsja de linker zijde, laten we ze kwik, kwek en kwak noemen. Stuk voor stuk hadden ze het verschil kunnen maken. Geen van hen had de moed om verantwoordelijkheid naar de toekomst te nemen. Schimmige partij belangetjes prevaleerden. Noem mij een goede milieu minister uit die hoek? Hans Alders, Irene Vorrink, die zich in Parijs voorstelde als ¨ministre du milieu" hetgeen zich laat vertalen als minister van de onderwereld? Laten we de beste stuurlui maar lang aan de wal laten staan.

Onlangs was ik met mijn collega Johan op bezoek bij het Revius Lyceum in Doorn. Altijd weer leuk om terug op school te zijn. We mochten daar advies geven over energie besparing en het container begrip ¨Duurzaamheid¨. Onder de noemer een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden was mijn vraag; "Wat is duurzaamheid?". In de verwachting dat dit niet zo gemakkelijk te beantwoorden zou zijn, gaf een 17-jarige gelijk het antwoord. TOEKOMST! Geweldig de schoonheid van de eenvoud. Daarvoor doen we het, HUN toekomst!

jaapholwerda@gmail.com

Meer berichten