Foto: Dick Karssen

Welkom zijn!

Politieke column door Dick Karssen

Welkom zijn. Wie wil dat nou niet? Toen ik onlangs terugkeerde van een lange reis, stonden mijn dochter en schoonzoon mét onze pas geboren kleinzoon op Schiphol. Een echte verrassing! Je voelt: Ik ben welkom.

'Welkom zijn', dat is naar mijn waarneming ook een belangrijk kenmerk in onze gemeente. Daaruit spreekt een houding naar de andere, bekende of onbekende mens. Dat welkom zijn geldt bijvoorbeeld in de gemeentewinkel, voor een vergunning of een rijbewijs. In de beginjaren van onze gemeente heeft de ChristenUnie er op gehamerd dat je zonder afspraak snel werd geholpen. Inmiddels zijn we gewend om op afspraak even welkom te zijn. Er is tijd voor jouw vraag of probleem. Je krijgt de aandacht die je nodig hebt.

Dat geldt ook voor een aantal bewoners van "camping Wildzicht". Door omstandigheden een vast huis kwijtgeraakt. Maar permanent verblijf op een camping willen we niet. Als er geen andere oplossing is dan komt er voor hen, mede door inzet van het gemeentebestuur en de gemeenteraad, nu wel een woning in onze gemeente. Dat is tof.


Ook welkom zijn al jaren de asielzoekers in 'ons' AZC in Leersum. Heel veel inwoners zetten zich vrijwillig voor hen in. Dat geldt ook voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Om hen Nederlands te leren (we hebben 120 taalcoaches!) en wegwijs te maken. Hulde voor die inzet.


Onze samenleving verandert. Ouderen en jongeren wonen langer thuis. De vraag is of zij zich nog welkom voelen. Zijn er mensen die ouderen opzoeken en met hen een praatje maken? Is er wel een huis voor jongeren?

Er ligt een grote uitdaging voor ons allen om daar oog voor te hebben. Geregeld bezoek kan eenzaamheid verminderen. Bouwen van sociale of starterswoningen, en levensloopbestendige appartementen geeft onze jongeren én ouderen een mooie eigen plek.

Dat zijn zaken waarvoor de ChristenUnie zich wil blijven inzetten. Helpt u ons mee? Wij hopen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op uw steun!

Dick Karssen, raadslid en lijsttrekker voor de ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug

Meer berichten