De lange takken worden eerst op een meter van de boom met de met de hand afgezaagd. De dikkere stukken hout worden daarna met een elektrische zaag gezaagd. Daarna wordt het hout gesorteerd en op grote stapels gelegd. FOTO: Ellis Plokker
De lange takken worden eerst op een meter van de boom met de met de hand afgezaagd. De dikkere stukken hout worden daarna met een elektrische zaag gezaagd. Daarna wordt het hout gesorteerd en op grote stapels gelegd. FOTO: Ellis Plokker (Foto: Ellis Plokker)

Het betere knotwilgwerk

Een groep vrijwilligers uit Amerongen en Leersum knot iedere zaterdagochtend wilgen in de natuur rond die dorpen. Afgelopen zaterdag deed de natuurwerkgroep dat op een wel heel bijzondere locatie: bij een oude kasteeltoren bij de Lekdijk, op de grens van Amerongen en Wijk bij Duurstede.

door Ellis Plokker

Regio - Coördinator Eric Zonnenberg vertelt dat de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum twee werkgroepen heeft. De ene ploeg werkt op vrijdagochtend, die begint meestal al in augustus en werkt door tot april. Die ploeg is met name actief in het onderhoud van houtwallen en het bestrijden van vogelkers.

Zonnenberg: "Met de zaterdaggroep knotten we wilgen en soms wat elzen. We starten de eerste zaterdag van november, op de landelijke natuurwerkdag, en werken door tot half maart. Dan begint het broedseizoen. We werken in het buitengebied van Leersum en Amerongen en komen ook in de buitendijkse gebieden, dat zijn prachtige locaties waar je anders nooit komt."


Wilgen knotten hard nodig

Het wilgen knotten is ontstaan voor de productie van wilgentenen en haardhout. Als een wilg een keer geknot is, moet dat iedere vier à vijf jaar herhaald worden. Zonnenberg: "Het knotten is hier heel hard nodig, want op de wilgen staan lange takken van zo'n zes jaar oud.
Als we ze niet zouden knotten, dan scheuren de takken op een gegeven moment af. Als er dan een wond in de boom ontstaat en er komt vocht in, gaat de boom dood. Het twijghout wordt opgehaald en versnipperd of gaat naar Dierenpark Amersfoort."

Projecten

Zonnenberg is nu vier jaar coördinator van de zaterdagploeg. De opdrachten voor de natuurwerkgroep verkrijgt hij voor een groot deel uit bestaande contacten, maar hij voert ook gesprekken met de gemeente over een aantal nieuwe projecten: "Dat is gunstig voor de gemeente én voor ons. Wij krijgen alleen een onkostenvergoeding, maar die hebben we wel nodig om de kosten te dekken van de gereedschappen, zoals kettingzagen en beschermende kleding. We hebben ook geld nodig voor bijscholing voor het veilig werken met de motorkettingzagen."

De enthousiaste en gezellige groep vrijwilligers bestaat uit mannen en vrouwen van 14 tot 82 jaar oud. Jasper (14) is de jongste vrijwilliger. Hij deed een maatschappelijke stage bij de natuurwerkgroep en vond dat zo leuk dat hij bijna iedere zaterdag meehelpt. Jasper vindt het leuk om in bomen te klimmen, grote takken te sjouwen en te zagen: "Ik werk graag met hout, dat vind ik wel grappig."

Meer berichten