Foto: Mitch Huisman

Daarom stapt SP uit de Raad!

Politieke column door Lyander Schmitz

Kennelijk is door de SP-Utrechtse Heuvelrug nog niet helemaal duidelijk uitgelegd waarom wij uit de Raad stappen. Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen de raadsstukken lezen en daarover stemmen, maar ook weten wat er leeft bij de inwoners van onze gemeente en samen strijden voor een rechtvaardige samenleving. De afgelopen 4 jaar hebben we het goed gedaan in de Raad, maar door een tekort aan vrijwilligers hebben we onvoldoende het geluid uit de samenleving kunnen vertolken in de Raad.

Door uit de Raad te stappen kunnen we onze energie inzetten voor de inwoners. Op deze manier komen we mensen tegen die het linkse geluid willen steunen. We hopen nieuwe leden te werven en samen een mooie actieve afdeling op te bouwen. Als dat lukt, kunnen we over vier jaar opnieuw in de raad, maar dat is geen doel op zich. Invloed kunnen we ook vanuit de bevolking zelf opbouwen. Kijk maar hoeveel invloed de actie om het behoud van de bibliotheek in Leersum had. Een actie die vanuit de bevolking met ondersteuning van de SP zorgde voor het behoud van deze belangrijke voorziening.

Niet iedereen zal onze beslissing om uit de raad te stappen begrijpen en dat bleek ook toen columnist Frits van Schaik(ex-raadslid van BVH) in mei zijn column over de SP schreef. De strekking van zijn column was dat wij als afdeling niet voldoende hadden gedaan om het tij te keren. Wat toch wel raar is om te horen van iemand die ik nimmer over dit onderwerp gesproken heb. Het ergerde mij toen al, maar ik dacht laat maar.

Tot Frits van Schaik enkele weken geleden opnieuw een column schreef over de SP. Kennelijk is hij niet genoeg geworteld in onze samenleving en heeft hij daarom geen onderwerp om over te schrijven, dan maar nog een keer over de SP.

Nu schrijft hij dat de SP onvoldoende raadsleden heeft omdat SP-raadsleden maar een kwart van de Raadsvergoeding mogen houden. Is het voor Dhr van Schaik moeilijk voor te stellen dat mensen politiek bedrijven uit idealisme? Bovendien hebben we niet onvoldoende raadsleden, maar hebben we onvoldoende mensen om én geworteld te zijn in de samenleving én goede raadsleden te leveren.

De meeste mensen hebben het goed voor elkaar, heel mooi wat de SP betreft. Helaas leven we echter ook in een tijd dat het verschil tussen arm en rijk enorm snel toeneemt, het vrije markt denken overheerst. Dat zorgt dat mensen die tussen de wal en het schip vallen, geen kans meer zien om erbovenop te komen. Vangnetten dienden ooit voor deze mensen, maar worden in een rap tempo afgebouwd. Neem nou iemand in de schuldsanering. Die mag geen goedkopere zorgpolis nemen, nog sterker, ze betalen een boete bovenop hun zorgpremie, samen goed voor 170 euro per maand i.p.v. de 130 euro die u en ik betalen. Dus je zit al in de shit en je krijgt nog een trap na; dit is de maatschappij waar we nu in leven. En die mensen… die gaan wij helpen! Dat is betrokken zijn en werken aan een betere wereld. En dat meneer van Schaik: "dat is de reden waarom de SP uit de Raad stapt!". Hopelijk heb ik het zo duidelijk uitgelegd.

Bijna ex-Raadslid Lyander Schmitz

Meer berichten