Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Foto: Mitch Huisman

Inwoners aan zet

Politieke column door Nienke van der Veen

Hoe goed loopt de participatie op de Utrechtse Heuvelrug?

Ik zie dat steeds meer inwoners zelf het initiatief nemen om elkaar te ondersteunen. Om hun buurt te verbeteren. Ook de gemeente doet moeite om inwoners te betrekken. Maar het kan beter.

Grote groepen inwoners blijven namelijk onzichtbaar bij belangrijke besluiten over de toekomst van onze gemeente. Bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van het Mariniersterrein in Doorn. Ik mis daarbij de jongeren om mee te denken. Want juist zij kunnen vertellen hoe belangrijk het is dat er starterswoningen worden gebouwd. Ook spreek ik teleurgestelde inwoners over dat ze niet goed terugzien wat de gemeente met hun inspraak doet.

OPEN (een initiatief van GroenLinks en de PvdA) wil dat alle belangen zorgvuldig worden gehoord en gewogen. Het mooiste is als inwoners, naast hun eigen belang, ook de andere belangen leren kennen en hier begrip voor krijgen.

Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om iedereen honderd procent tevreden te stellen met het eindresultaat. Maar de gemeente kan wel goed uitleggen hoe een besluit tot stand is gekomen. Zodat inwoners gaan zien hoe hun inspraak is meegenomen.

OPEN vraagt zich af hoe de inwonerparticipatie beter kan. Natuurlijk hebben we al mooie voorstellen in ons verkiezingsprogramma staan. Zoals wijken en dorpen die een financieel budget krijgen, waarover inwoners zelf kunnen beslissen.

En een gemeenteraad die aan het begin van een participatieproces heldere kaders stelt. Wat staat er al vast? Waarover mag je als inwoner meepraten?

In de nieuwe gemeenteraad wil OPEN meer goede voorstellen kunnen doen. Daarom gaan we de komende tijd uitgebreid met inwoners in gesprek. Op 21 februari organiseren we bijvoorbeeld een pizzamaaltijd.

Schuif je ook aan? Dan kun je meepraten over hoe participatie eruit zou kunnen zien. In diezelfde week starten we daarnaast een dialoog via de sociale media.

Nieuwsgierig? Meer informatie vind je op www.opensociaalengroen.nl. Of kijk op onze facebookpagina OPEN Sociaal en Groen.

Nienke van der Veen,
Kandidaat-gemeenteraadslid voor OPEN (initiatief van GroenLinks en PvdA)

Reageer als eerste
Meer berichten