Logo nieuwsbode-heuvelrug.nl


Foto: Rene Borkent

Het is 2035

column door Jaap Holwerda

Het was een zware bevalling, maar wij zijn klimaatneutraal.
Wat er aan voorafging in Nederland en op de Utrechtse Heuvelrug in het bijzonder.

In januari 2018 was er de collectieve inkoop muur- en vloerisolatie. Daar dit niet alleen een besparing geeft van meer dan 35% op het energie verbruik, maar ook juist goed is tegen vocht overlast, was de deelname overweldigend. Het hele jaar zouden er dan ook isolatie bedrijven druk doende zijn. In de maand maart, van dat jaar, waren er verkiezingen. Er werd een raad gekozen die in ruime meerderheid duurzaamheid en daarmee energie besparing als speerpunt benoemden.

Als eerste handeling van raad en college was het vergunning vrij maken van werkzaamheden woning isolatie. Er werd een advies balie geopend, vrij van kosten, om de juiste keuzes te maken.

Voor monumenten en dorps gezichten bleef er nog een beperking. De gemeente verplichtte zich wel hier zeer creatief mee om te gaan. De energie ambassadeurs kregen een formele rol. In de jaren hierna kwamen er nog meer collectieve inkopen zoals beglazing, dakisolatie en gevelbekleding. Het resultaat was dat in 2026 er in onze gemeente een besparing van wel 80% op het energie verbruik werd behaald.

Ondertussen gebeurde er landelijk ook nog wel het nodige. Door de toenemende bevolking, economische groei en mobiliteit liep het verkeer volkomen vast. Er werd landelijk afgedwongen dat men binnen 20 km van het werk moest wonen. Een ruilmarkt voor banen bleek een succes. De fiets kreeg alle ruimte, het verkeer werd veiliger. Fiscaal kwam er een regeling waardoor ouders en kinderen dicht bij elkaar gingen wonen. Voor de wederzijdse zorg en vreugde bleek dit een zegen. Emigratie, zoals in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, werd aangemoedigd. De ecologische voetafdruk bleek veel te groot. Naast de bekende emigratie landen bleek ook Suriname, een mooi land met de liefste mensen, een populaire bestemming. Iedereen, die toegevoegde waarde had, bleek meer dan welkom. Door het blijvend tekort van vaklui, in de bouw en installatie branche, kregen zij de absolute garantie na 40 jr met pensioen te mogen.

In de jaren twintig waren er, door de instabiliteit van het elektriciteitsnet, stoomstoringen die vele dagen duurden. De gevolgen waren dramatisch. Er kwam een drastische ingreep in de stroom voorziening. Op een drietal plaatsen aan de kust kwamen er waterstof centrales. Door elektrolyse werd het overschot aan wind energie omgezet in waterstof. Zoals het oude aardgas een ideale buffer!! Ook werd de Markerwaard ingepolderd en in tweeën gedeeld. Bij stroom overschot vult de ene helft de andere helft. Bij stroom tekort zal dit ¨verdubbelde¨ water verschil turbines aandrijven om dit tekort weer aan te vullen.

Vanaf 2030 werd het standaard op elk huis een zonneboiler en een z.g. warmte winner te monteren. Bij de laatste verlaat de ventilatie lucht de woning nadat de warmte hieruit aan de centrale verwarming is toegevoegd. Door de toepassing van deze 2 warmte opwekkers werden we klimaat neutraal.
We kunnen trots op onszelf zijn en... ik ben er nog.

Reageer als eerste
Meer berichten