Lintje mevr Hoogerwerf

Locoburgemeester Henk Veldhuizen heeft op donderdag 22 februari 2018 een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw W. Hoogerwerf-Holleman woonachtig te DriebergenRijsenburg. Mevrouw W. Hoogerwerf-Holleman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Henk Veldhuizen had de eer de onderscheiding te mogen uitreiken.

Driebergen-Rijsenburg - Mevrouw Hoogerwerf schreef in de afgelopen 35 jaar haar boeken, verhalen, gedichten en feuilletons, vanuit de leefwereld van het bevindelijk gereformeerde volksdeel in Nederland.

Mevrouw Hoogerwerf baseert haar omvangrijk oeuvre van meer dan zestig boeken en tientallen verhalen op ware gebeurtenissen tegen een historische achtergrond aangevuld met sfeerelementen. Zij maakt gebruik van interviews met ooggetuigen, autobiografische gegevens, archieven, brieven, reiservaringen en naslagwerken.

Haar werk bevat onderwerpen uit de geschiedenis waaronder de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953, kerkhistorie waaronder de eerste christengemeenten, de reformatietijd en de Afscheiding van 1834, Israël en Egypte, het gezelschapsleven en het kerkelijke leven.

Meer berichten