Tijdens NLdoet kun je aan de slag om je eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken. FOTO: Lucas
Tijdens NLdoet kun je aan de slag om je eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken. FOTO: Lucas

NLdoet maakt de bij blij op 9 en 10 maart!

Op 9 en 10 maart kun je tijdens NLdoet aan de slag om je eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken. Want wilde bijen zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Ze zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en daarom onmisbaar.

Regio - Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 385 soorten is bedreigd. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert samen met Nederland Zoemt daarom deze speciale Bijenwerkdag tijdens NLdoet. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten, worden er dan bijvoorbeeld bijenhotels gebouwd. De voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) moet ook worden verbeterd door bomen te snoeien en struiken te planten. Ook in Leersum kun je op beide dagen meehelpen op Landgoed Zuylestein om een bij blij te maken. Kijk voor een speciaal Bijenwerkdag overzicht in de provincie Utrecht op de website. Landgoed Zuylestein heeft al een aantal bijenvolken in kasten. Deze krijgen een nieuwe plek op het zuiden in een te bouwen bijenstal. Ook wordt ruimte geboden aan de wilde bijen door het maken van bijenhotels. Er is voldoende voedsel in de directe omgeving en er komt nog meer bij. Kijk voor alle Bijenwerkdaglocaties in de provincie Utrecht op www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda/bijenwerkdag-tijdens-nldoet.
www.nederlandzoemt.nl.

Meer berichten