De mensen die graag "taalcoaching" willen, zijn vaak vluchtelingen in een langere asielprocedure of die asiel gekregen hebben.
De mensen die graag "taalcoaching" willen, zijn vaak vluchtelingen in een langere asielprocedure of die asiel gekregen hebben.

Taalcoaches gezocht voor hele regio

Driebergen - Taalcoaching Heuvelrug verhuist in de tweede helft van maart met de Eurowinkel mee naar het nieuwe gebouw aan de Oranjelaan, in de andere dorpen blijven de locatie ongewijzigd. De organisatie heeft in al haar vestigingen behoefte aan nieuwe taalvrijwilligers, met name ook mensen die kunnen helpen om het gewone werken met een computer/tablet onder de knie te krijgen.

Taalcoaching Heuvelrug is een organisatie van vrijwilligers uit de gemeente, voor mensen uit de gemeente, in alle dorpen. Zij willen eraan bijdragen dat iedereen erbij kan horen en mee kan doen: door uit de voeten te kunnen met het Nederlands. Ze stemmen onze activiteiten af in een Werkgroep van vijf vrijwilligers, waarvan Aloys van Spaandonk de coördinator is. Momenteel werken zo'n 120 vrijwilligers met zo'n 170 deelnemers. De vraag naar "taalcoaching" neemt niet af.

Nieuwsgierig geworden en mogelijk interesse gekregen om taalcoach te worden? Zie de website voor nadere informatie en aanmelding: www.taalcoachingheuvelrug.nl Of mail: info@taalcoachingheuvelrug.nl

Nederlands is moeilijk: voor buitenlanders en vaak ook voor mensen die hier geboren zijn. Tegelijk is het belangrijk om het goed genoeg te kunnen: om "eenvoudige" papieren te lezen en in te vullen, om de communicatiemiddelen van deze tijd (mobieltjes, tablets, laptops, enz.) te gebruiken.

Taalcoaching Heuvelrug ondersteunt mensen, die hier wonen of langer verblijven, met Nederlands verstaan, - spreken, - lezen en – schrijven. Wij geven geen les: we zijn geen "school" of "cursus". Wij bieden geen andere (sociale, creatieve, culturele) activiteiten aan, maar verwijzen onze deelnemers bij behoefte uiteraard wel hiernaar. En bij andere vragen dan over taal verwijzen we door naar de gemeentelijke of maatschappelijke instanties daarvoor. Het streven is om in het Taalhuis (in oprichting) alle vragen en activiteiten op het gebied van taal in de gemeente nader af te stemmen en vorm te geven.

Wie zijn onze vrijwilligers?

Onze vrijwilligers zijn vrouwen en mannen van uiteenlopende leeftijd en verschillende achtergrond: al werkende of nog studerende jonge mensen, die nog iets anders nuttigs willen doen; werkende vrouwen en mannen die bij de zorg voor hun gezin en/of hun baan "nog wat tijd over hebben"; mannen en vrouwen die hun levens- en werkervaring graag nog actief inzetten. Zij stellen zich beschikbaar om per week tenminste 1 uur "taalcoaching" te geven: met iemand alleen of met een paar mensen in een groepje. Dit vrijwilligerswerk is uitdrukkelijk geen vrijblijvende activiteit: voldoende regelmaat aanhouden is een voorwaarde voor goed contact en succes. Het vraagt wat inspanning maar het is ook mooi "werk", voor beide partijen.

Wie wil er taalcoaching?

De mensen die graag "taalcoaching" willen, zijn vaak vluchtelingen in een langere asielprocedure of die asiel gekregen hebben en daarna huisvesting in onze gemeente. Zij hebben een heel uiteenlopende opleiding -van nauwelijks tot hoog- en een zeer verschillende achtergrond. Soms komen mensen uit andere Europese ("Schengen-")landen waardoor zij hier mogen wonen en werken, of komen zij met een visum uit andere continenten vanwege werk of in verband met een relatie. Soms zijn het ook van oorsprong buitenlandse mensen die hier al lang wonen, met kinderen of al kleinkinderen: toen zij kwamen, gingen (moesten) ze gelijk werken of zorgen in hun gezin (de "gastarbeiders").

En vaker zijn het ook Nederlandse mensen, die hier geboren zijn: volgens landelijk onderzoek zou het gaan om 1 op de 9 Nederlanders! Vroeger op school vonden zij Nederlands al moeilijk en daarna wilden (of hoefden) zij er niet zoveel meer mee te doen. Dat zij moeite hebben met lezen en schrijven breekt hen op, merken zij dan later. Zij lopen informatie mis en kunnen moeilijker meedoen: terwijl zij net zo goed hun best doen als ieder ander! Slechte ervaring met onderwijs heeft hen soms kopschuw gemaakt en bang om "fouten" te maken. Als zij nu toch weer de moed opbrengen om hun taalvaardigheid te vergroten, verdient dit vooral respect - én ook een goede taalcoach.

Wat mag u/je als taalcoach verwachten?

Als u/je taalcoach wil worden, voeren we graag eerst een informerend en oriënterend gesprek met u/je om wensen en mogelijkheden af te stemmen. Daarna maakt u/je zelf afspraken met degene(n) die u/je taalcoaching gaat geven: dat kan bijvoorbeeld in de 1-Eurowinkel, in het Cultuurhuis, in de vestigingen van de bibliotheek, bij u/je thuis of bij de betreffende persoon thuis, of op een andere geschikte plaats.

Vanuit Taalcoaching Heuvelrug ondersteunen we u/je met een introductiecursus, aanvullend met verdere informatie of cursussen, met persoonlijk overleg en/of collegiale consultatie. Bij deelnemers die elders een officiële (bijvoorbeeld: inburgerings-)cursus volgen en ondersteuning willen bij "huiswerk", sluiten we uiteraard aan bij het lesmateriaal dat en bij de werkwijze die daar gebruikt wordt. Voor mensen die geen officiële cursus of opleiding (meer, of hoeven) volgen, beschikken we over een voorraad werk- en oefenmateriaal via landelijke koepelorganisaties (Het Begint met Taal; Stichting Lezen & Schrijven); daarnaast zijn er goed toegankelijke en bruikbare oefensites op het internet.

Nieuwsgierig geworden en mogelijk interesse gekregen om taalcoach te worden? Zie onze website voor nadere informatie en aanmelding: www.taalcoachingheuvelrug.nl

Of mail ons op: info@taalcoachingheuvelrug.nl

Taalcoachproject Utrechtse Heuvelrug

Meer berichten