Apotheose enquete Heuvelrug

Door Maarten Bos

Op 15 maart werd na het klimaatdebat in het Cultuurhuis in Doorn de uitslag bekend gemaakt van de enquête naar de duurzaamste inwoner van de Utrechtse Heuvelrug. Die verkiezing was georganiseerd door Heuvelrug Energie. Heuvelrug Energie is een lokale energie coöperatie die wordt gerund door vrijwilligers.

De verkiezing werd gewonnen door Tim ter Heide uit Leersum. Op een maximum van 20 punten haalde hij de score van 18 punten. Hij kreeg een oorkonde en een waka-waka lamp (duurzame solar-lamp). Voor Ter Heide stoelt duurzaamheid op de vier pijlers van wonen, inkoop, vervoer en afval. De tweede plaats was voor Hanna Looij uit Driebergen. Haar betrokkenheid bij dit thema gaat al terug tot haar middelbare schooltijd toen het, in 1973, de tijd van de oliecrisis was. Edith Alkema werd derde. Zij is biologiedocente op het Revius Lyceum en komt uit Amerongen. Alkema wil als docent een voorbeeld zijn. Voorafgaand aan het debat werden de prijswinnaars aan het publiek voorgesteld in drie korte filmpjes.

In de enquête van Heuvelrug Energie komen 10 uiteenlopende thema's aan bod als vakantie, slim inkopen, gebruik van de auto en vlees eten. Heuvelrug Energie probeert de verduurzaming van de Heuvelrug te versnellen, bijvoorbeeld door het initiatief van de enquête. De bedoeling is om volgend jaar een nieuwe verkiezing op te zetten.

Heuvelrug Energie organiseerde op dezelfde avond het klimaatdebat met zeven politieke partijen. Debatleider was Erwin Hollestelle, organisatiepsycholoog uit Doorn. De politici debatteerden over zes stellingen. Éen van de stellingen luidde dat alle raadsleden minimaal 12 punten moeten scoren op de duurzaamheidstest. Zo kunnen zij het goede voorbeeld geven. De toehoorders spoorden de politici aan maatregelen niet op de lange baan te schuiven en nu te handelen, want, zo luidde nog een andere stelling, we bevinden ons in een crisissituatie. Een verder discussiepunt was: de gemeente Utrechtse Heuvelrug hoeft in deze kwesties niet te wachten op de landelijke politiek en kan zelf het voortouw nemen. De ongeveer 70 toeschouwers konden door middel van groene en rode kaarten hun goed- of afkeuring met de uitgangspunten laten blijken. De ambitie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is om klimaatneutraal te worden in 2035.

Jolt Oostra van Heuvelrug Energie : "Vooralsnog lijkt die doelstelling ver weg. Er moet nog zoveel gebeuren".

Meer berichten