Daken met asbest

Utrechtse Heuvelrug - De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft nog ongeveer 1900 panden met een asbestverdacht dak. Dat komt overeen met ongeveer 300.000 m2 en is zo'n 5% van de panden in de gemeente. Dit blijkt uit een globale inventarisatie van asbestverdachte daken die voor verschillende gemeenten in de provincie Utrecht is opgesteld. Vanaf 2024 geldt er een verbod op asbestdaken.

De eigenaren van huizen en gebouwen met asbesthoudende dakbedekking zullen deze voor 2024 moeten verwijderen. Een particulier mag maximaal 35m² aan asbest in goede toestand zelf verwijderen, in andere gevallen moet een gecertificeerd bedrijf dit doen. Zo'n 40% van de verdachte daken is kleiner dan 35m2.

Asbest zit niet in gewone dakpannen. Het werd tot 1994 wel verwerkt in golfplaten, platte dakleien en bitumen. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom gelden er strenge regels bij het verwijderen van asbest. Het verwijderen van asbest (maximaal 35m2) dient altijd gemeld te worden bij de gemeente. Asbestdaken groter dan 35m2 zullen door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd moeten worden.

"We hechten aan een schone en veilige leefomgeving in de gemeente. We willen voorkomen dat mensen in aanraking komen met asbestvezels. Daarom is het van belang het risico rond asbest te verkleinen en de sanering van asbestdaken te versnellen", aldus wethouder Hans Nijhof. "Met het in kaart brengen van de asbestverdachte daken hebben we een eerste stap gezet."

De gevolgen voor eigenaren van asbestdaken zijn groot. De gemeente werkt samen met gemeenten in de regio, de omgevingsdiensten en de provincie aan een tijdige vervanging van de daken.

De volgende stap is het persoonlijk informeren van eigenaren met asbestverdachte daken over asbest en het verwijderen ervan.

Meer berichten