Derk van der Meer (l) van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Edwin Thoen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Karin Tuinman van de Provincie Utrecht. FOTO: Hanny van Eerden
Derk van der Meer (l) van advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, Edwin Thoen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Karin Tuinman van de Provincie Utrecht. FOTO: Hanny van Eerden

Inwonerswensen voor Westvariant

Door Hanny van Eerden

Naast inwoners toonden Maarnse raadsleden in De Weistaar betrokkenheid bij de ophanden zijnde ondertunneling in Maarsbergen. "We hopen dat daar waar lokaal vertrouwen in deze ontwikkeling is geschaad, dit tijdens het vervolgtraject terugkeert," zei BVH-raadslid Gera Hensbergen.

Karin Tuinman, omgevingsmanager Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen van de Provincie Utrecht, verwachtte een hogere opkomst, dan de circa 60 inwoners die 11 april acte de presence gaven. "We hebben echter straatinterviews achter de rug met de straks het meest dichtbij de ontwikkeling gelegen Tuindorpweg, Woudenbergseweg en Engweg. Deze bewoners hebben hun zorgen en wensen al geuit. Wat ons opvalt is dat buren het per straat vrijwel eens zijn, terwijl de meningen van de bewoners van de diverse straten onderling verschillen. Dat heeft alles te maken met de ligging van hun individuele woning." Zij verzekerde eenieder ervan dat de Engweg en de Parallelweg uiteraard goed ontsloten blijven. "Het gaat ons bij de aanleg van deze ongelijkvloerse kruising allereerst om veiligheid en direct daarna om een goede verkeersdoorstroming en de leefbaarheid van het dorp." De aanwezige inwoners pleitten onder meer voor een functionele plek voor de bushalten, niet te hoge wallen en een blijvend acceptabel dorpsgezicht. Gemeentefunctionaris Edwin Thoen wees daarop op de nieuw ontstane ruimte boven de tunnel en de inmiddels gekloonde historische bomen bij de dorpsentree. Verder bleef de verplaatsing van de benzinestations een item. ProRail kon vooralsnog niet aantonen waar zich de beste lokale mogelijkheden voor opslag van bouwmaterialen en -materieel bevinden. Voor ondernemend Maarn-Maarsbergen was er de avond tevoren een informatiebijeenkomst georganiseerd. De middenstand wil in de nieuwe situatie vooral een goede verbinding tussen de dorpen, om vice versa geen klandizie te verliezen aan straks beter bereikbare dorpen. De verkeerstunnel zelf kan gereed zijn in 2023.

Meer berichten