Meet Up sluit drieluik GoedVolk af

door Maarten Bos

Op 24 april organiseerde de groep GoedVolk een zogenaamde meet up in het Tennis – en Businesscenter Heuvelrug in Doorn. De avond was de laatste uit een drieluik dat GoedVolk heeft georganiseerd om de relatie van de bewoners van de Heuvelrug met de eigen leefomgeving te verbeteren. Bij de meet up werd de impact van die producties geëvalueerd en zodat concrete initiatieven genomen kunnen worden om te komen tot een duurzamere Heuvelrug.

De films uit de voorgaande sessies hadden veel losgemaakt. Een bezoeker omschreef Albatross als zeer confronterend en tegelijk een documentaire die ertoe aanzette om zelf iets te gaan ondernemen. Tomorrow liet volgens de aanwezigen zien dat er vele initiatieven mogelijk zijn op het terrein van de duurzaamheid, vooral ook van onderop. GoedVolk zelf is trouwens zo'n initiatief dat iets op gang wil brengen los van de bestaande structuren en zonder te wachten op de politiek.

Tijdens het tweede deel van de avond splitsten de ongeveer 25 aanwezigen zich op in een aantal sub-groepjes om ideeën en actieplannen te ontwikkelen. Een greep uit een hele reeks voorstellen. Een idee was om al het gemeenschappelijk groen van de Heuvelrug om te bouwen tot moestuin. Een volgend mogelijk initiatief betrof het volledig vrij van plastic tasjes maken van de Heuvelrug. Een aantal Afrikaanse landen is al vrij van dit soort tasjes. Besloten werd om hierover overleg te gaan plegen met de winkeliers.

Een van de aanwezigen nam de taak op zich om de wasmachinebal te gaan propageren. Deze bal haalt microplastic uit wasgoed en is nu nog moeilijk verkrijgbaar. Het plan is om dit product onder meer te verkopen op de duurzaamheidsdag die op 10 oktober landelijk wordt gehouden. Ook kan de bal cadeau gedaan worden aan vrienden. Nog weer een ander idee was om crowdfunding te organiseren om een lokale Tomorrowfilm te maken over initiatieven op de Heuvelrug. Om de bijen te helpen moet er bijenbloemen worden aangeplant, zo stelde een van de sub-groepjes verder voor.

De bezoekers vormden app-groepen om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen en ook zullen alle geopperde ideeën nog eens worden opgeschreven en gemaild naar GoedVolk. Er komt zeker een vervolg.

Alle aanwezigen konden tot slot in een woord zeggen wat zij van de meet up hadden gevonden. Aangenaam verrast, verheugend, ambitieus en een nieuwe start waren enkele van de typeringen die daarbij naar voren kwamen.

www.goed-volk.net

Meer berichten