Verkeersborden overstekend reewild

In de hele provincie Utrecht zijn in 2017 312 reeën doodgereden. Dit blijkt uit de gegevens die verkregen zijn van de Stichting Valwild Utrecht. Deze stichting registreert alle gemelde aanrijdingen met reewild.

Niet alle aanrijdingen met reewild worden echter gemeld, zodat het werkelijke aantal dode dieren nog hoger ligt. Na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa vinden er extra veel aanrijdingen plaats omdat de verplaatsingen van het reewild dan precies samenvallen met de ochtend- en avondspits in het verkeer.

Om het reewild in de provincie Utrecht goed te kunnen beheren, werken de Jagersvereniging en haar wildbeheereenheden, terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, de Provincie, LTO en het Particulier Grondbezit samen met elkaar in een brede reewildcommissie. In deze commissie hebben ook de vertegenwoordigers van de wegbeheerders van de provinciale- en de rijkswegen zitting.

Na overleg met alle partijen is besloten om ook in 2018 weer in die gebieden waar de meeste aanrijdingen met reewild plaatsvinden tijdelijk extra borden langs de provinciale wegen te plaatsen om de weggebruikers te waarschuwen voor overstekend reewild.

De commissie hoopt hiermee te bereiken dat de automobilisten hun snelheid aanpassen en extra alert zijn op het oversteken van reewild waardoor een aanrijding met een ree kan worden voorkomen. Aanrijdingen lopen voor het ree en de automobilist vaak slecht af. Het ree overleeft de aanrijding meestal niet en als er een hoogdrachtige geit wordt doodgereden, sterven er vaak drie reeën tegelijk.

Wordt er een zogende reegeit doodgereden, dan sterven haar kalveren elders in het bos een vreselijke hongerdood. Aangereden reewild dat nog kan vluchten sterft vaak elders een ellendige dood.

Meer berichten