Bezoekers De Vijver blij met nieuwe digitale fiets

Driebergen - Bezoekers van Ontmoetingscentrum De Vijver in Driebergen zijn superblij met de nieuwe digitale fiets! Sport en beweging is belangrijk voor iedereen, maar vooral voor de bezoekers van het Ontmoetingscentrum is bewegen dé manier om de dementie te stabiliseren of zelfs te vertragen!

In Ontmoetingscentrum De Vijver hebben bewegingsactiviteiten dan ook topprioriteit. De bezoekers gaan met plezier dagelijks wandelen en samen boodschappen doen. Ze kunnen meedoen aan allerlei bewegingsactiviteiten. Zo zijn er wekelijks Tai Chi lessen, is er koersbal en vanaf heden kunnen ze ook digitaal fietsen in het Ontmoetingscentrum. Op een hometrainer, met behulp van een 'zender' om de enkel, fietsen zij dan een bekende route door de Utrechtse Heuvelrug. De reacties van de bezoekers zijn heel positief en inmiddels zijn er al aardig wat rondjes afgelegd. Eén van de bezoekers: "Ik herken de buurt! De tweede straat naar links, daar woont m'n zoon!"

Ontmoetingscentrum De Vijver heeft de digitale fiets te danken aan de inzet van 'Stichting BOZ', die de digitale fiets ontwikkelde en leverde. De inzet van fondsenwervingsbureau '2MakeItHappen' leidde tot de financiële steun van 'Stichting Voorzorg Utrecht', een uit 1918 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl

Ontmoetingscentrum de Vijver ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie kunnen één of meerdere dagen deelnemen aan een gevarieerd activiteitenprogramma. Bewegen, geheugentraining, kunst en cultuur spelen hierin een grote rol.

Meer berichten