Een echte columnist

Column door Jaap Holwerda

Aan mijn taalgebruik is het, tot ongenoegen van mijn levensgezel Willemieke, te merken dat de lezer hier te maken heeft met een bèta. Een bèta die er veel genoegen aan beleeft U maandelijks bij te praten over wat hem bezig houdt. Enige zendingsdrift is mij ook niet vreemd.

Veel reacties mag ik van de lezers ontvangen, waarbij ook "verzoek nummers". Zo werd ik onlangs aangesproken door een dame; of ik een column wilde schrijven met als thema haar mond. Dit in navolging van de column "De ogen van Roelie", waar ik U eerder mee mocht verrassen. Nu is mijn geest snel geprikkeld. 'A dirty mind is a joy for ever' nietwaar. Het lijkt mij echter wijs om U niet in alles mee te nemen. Daarnaast wil ik de redactie van dit blad, waar ik overigens alle vrijheid van krijg, niet in verlegenheid brengen.

Onderstaande reactie mocht ik ook ontvangen. De humor en strekking wil ik U niet onthouden. Vandaar, met toestemming, de weergave van de mail.


Beste Jaap,
Misschien een ideetje om te verwerken in een column.

Wij hebben op onze brievenbus een nee-nee sticker opdat we verschoond blijven van ongeadresseerd en ongewenst reclamedrukwerk. Dit is op landelijk niveau afgesproken en verreweg de meeste bedrijven en organisaties houden zich hier keurig aan, behalve soms een obscure scharensliep of een malafide gotenreiniger. Maar dan breekt de verkiezingstijd aan en stoppen de politieke partijen ongegeneerd hun foldertjes bij ons in de brievenbus. Zijn zij van mening dat hun teksten zo belangrijk en zo briljant zijn dat ze niet onder de noemer "reclame" vallen? Of denken de aanstormende lokale politici zich nu al boven de wet te mogen verheffen?
Hartelijke groet, Hans


Mijn columns, rondom het verblijf van de Duitse Keizer op de Utrechtse Heuvelrug, geven nogal wat wisselende reacties. Velen geven aan, zoals ook bij een radio-interview een tijdje geleden, het verhaal van de houthakkende Wilhelm met het lamme armpje nu wel te kennen. Juist voor deze groep, en hen die er geen genoeg van krijgen en er wel pap van lusten, hebben wij een website, met dank aan Maria van Hamersveld, met een aantal opmerkelijke achtergronden rondom het verblijf van Wilhelm II binnen onze gemeente (www.dossier-wilhelm2.nl). Tevens nodig ik de Wilhelmfans uit voor LinkedIn alwaar ik contact met de Nederlands/Duitse pers en het onderwijs onderhoud.


Niet iedereen blijkt even content met mijn pennenvruchten. Zo mocht ik een enkel anoniem telefoontje en een poging tot censuur beleven. Het stemde mij tot tevredenheid. Nu ben ik eindelijk een echte columnist. Mijn goede oude vader zou trots op mij zijn, maar het kan nog gekker.

Een paar jaar geleden ben ik benaderd door een echte alfa, die samen met mij een boek wilde schrijven over Kasteel Amerongen, Huis Doorn en haar bewoners. Helaas kwam er een reactie die zo bedreigend was, dat mijn partner van dit voornemen heeft afgezien. Hopelijk komt er van dit uitstel geen afstel.


Vooralsnog zal het inkijkje over bovenstaande onderwerpen U geboden worden door bovenstaande website of/en LinkedIn aan te klikken.

jaapholwerda@gmail.com

Meer berichten