Henk Veldhuizen is gestopt als CDA-wethouder. "Ik heb alles altijd met hart en ziel gedaan. Ik werkte 80 uur per week. maar nu heb ik sinds langer tijd weer eens gevoetbald!" FOTO: Marcel Bos
Henk Veldhuizen is gestopt als CDA-wethouder. "Ik heb alles altijd met hart en ziel gedaan. Ik werkte 80 uur per week. maar nu heb ik sinds langer tijd weer eens gevoetbald!" FOTO: Marcel Bos

Nieuwe toekomst wethouder

Door Marcel Bos

Henk Veldhuizen zal niet terugkeren als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, omdat hij ervoor heeft gekozen de komende raadsperiode niet verder te gaan als raadslid voor het CDA. De voormalige wethouder zette zich naar eigen zeggen vol overgave in voor de samenleving, want 'als je iets goed wilt doen, dan moet je er ook helemaal voor gaan' is zijn devies.

Vlak tegen de gemeentegrens van Woudenberg aan, ligt de grote boerderij van Veldhuizen in een lommerijke, groene omgeving. "Ik woon hier," zegt de voormalige wethouder en terwijl hij naar een huis verderop wijst, zegt hij lachend: "En daar wonen mijn ouders. Zij vallen net onder gemeente Woudenberg. De gemeentegrens loopt namelijk precies tussen onze huizen door." Voordat Veldhuizen wethouder werd bij gemeente Utrechtse Heuvelrug, deed hij bestuurlijke ervaring op bij Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Nu zit hij, terwijl op de achtergrond zijn koeien van het ras Franse Limosines rondscharrelen, aan de buitentafel op zijn achterterras na te denken over de toekomst. Veldhuizen: "Het voelt een beetje als spijbelen, want ik was 80 uur werken per week gewend, maar als ik terugkijk op mijn tijd als wethouder, dan stemt mij dat tot tevredenheid. Samen met mijn medewerkers hebben we de Jeugdzorg dichter bij huis gebracht.

Bij maatschappelijke of sociale problemen bij een kind werkt snel ingrijpen preventief. Dat is beter dan achteraf proberen de boel weer op de rails te krijgen.

Net als bij een beginnende brand, als je het op tijd blust is de schade beperkt. De Jeugdzorg ligt nu eenmaal aan mijn hart, ook omdat ik zelf vader ben." De metafoor van 'de beginnende brand' die Veldhuizen gebruikt is niet voor niets, want hij zit al 30 jaar bij de Brandweer. "Ik ben gewoon een brandblusser en ik was altijd zo druk op de boerderij dat ik geen tijd had om een studie bij de brandweer erbij te doen," zegt hij. "Ik sta wel dag en nacht klaar." Ook op gebied van Verkeer, het Rioleringsplan en de Openbare verlichting zette hij zich als wethouder in. "Het waren zware portefeuilles waar ik enorm veel energie in heb gestoken. Verder is de ondernemerstevredenheid in onze gemeente tijdens mijn wethoudersschap flink toegenomen, daar ben ik trots op. Weet je, als wethouder moet je rekening met vele belangen houden. Soms bij een ingewikkelde zaak, kan je niet meteen beslissen en moet je zowel rationele als emotionele afwegingen maken en veel overleggen om tot een goed besluit te komen. In ieder geval kan ik terugkijkend op mijn periode als wethouder, zeggen dat ik alles altijd met hart en ziel heb gedaan.

Meer berichten