Foto: Rene Borkent

Vuurwerkverbod per gemeente, uitdaging voor politie?

Column door Frits van Schaik

 

Om in hartje zomer enige aandacht te besteden aan een mogelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen tijdens de jaarwisseling, betekent nogal wat. Een landelijk verbod dat nog niet zo lang geleden is bepleit door de zogeheten Onderzoeksraad voor Veiligheid, komt er niet. De vuurwerkhandel kan dus opgelucht adem halen. Daar lijkt het althans op. Wel krijgen gemeenten de mogelijkheid om vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden.De Tweede Kamer heeft onlangs dit plan goedgekeurd. Dat geldt dus ook voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is overigens wel de bedoeling dat het kabinet en de gemeenten gaan onderzoeken hoe zo'n lokaal verbod handen en voeten krijgt. Het kabinet stelt overduidelijk dat de maatregel vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod. Het was dus juist de Onderzoeksraad voor Veiligheid die pleitte voor een Landelijk verbod. De aanleiding voor dit pleidooi was volgens dit orgaan dat de politie over te weinig kennis beschikt van criminele organisaties achter de vuurwerkhandel. De Onderzoeksraad stak in zijn advies niet onder stoelen of banken dat gemeenten niet in staat zijn om de problemen aan te pakken. De Onderzoeksraad ging zelfs nog een stap verder door te stellen dat de risico's tijdens viering van Oud en Nieuw onaanvaardbaar hoog zijn.

Vuurwerk is en blijft de grootste boosdoener tijdens het Oud- en Nieuwfeestje. Veel van de rotjes en de pijlen zijn illegaal en het legale vuurwerk is vaak niet op de juiste wijze gekeurd. Daarom zijn veiligheidsrisico's onaanvaardbaar hoog. Om die reden hebben de vier grootste steden in ons land aangedrongen op een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dit lijkt dus nu van de baan te zijn. De allesoverheersende vraag blijft natuurlijk of gemeenten in staat zijn om op een juiste wijze met de bevoegdheid om vuurwerk te verbieden om te gaan. Nu al heeft de politie haar handen vol aan het controleren van vuurwerk in de lokale gemeenschap in alle hoeken en uithoeken. Dat wordt geheel andere koek bij een eventueel verbod tijdens Oud en Nieuw en het slechts accepteren van streng gecontroleerd vuurwerk op een daarvoor afgebakende locatie.

Menig politieman of – vrouw ziet de bui al hangen en houdt het hart vast. Het controleren van het onvermijdelijk illegaal afsteken van vuurwerk en het toezien op het vuurwerkevenement dat is toegestaan vergen buitensporig veel van politiediensten en andere hulporganisaties. Geen kamerlid zal zich hebben afgevraagd of het politieapparaat in voldoende mate is geequipeerd om een verbod op vuurwerk naar behoren na te leven. Daar blijft het, als gezegd, niet bij. Er lijkt dus veel extra werk aan de winkel voor het apparaat dat al met personeelsproblemen te kampen heeft. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat politie hulpdiensten worden opgezadeld met extra werk als in de ene gemeente een vuurwerkverbod geldt en in de andere, laten we zeggen buurgemeente niet. Deze gemeente wordt dan overstroomd door inwoners vanuit de andere gemeente die zelf ook vuurwerk willen afsteken. Politie en andere diensten zitten daar niet op te wachten. De volksvertegenwoordiging heeft daar kennelijk geen rekening mee gehouden. Dat belooft nogal wat.

Meer berichten