De familie den Boon heeft zin om aan de slag te gaan.
De familie den Boon heeft zin om aan de slag te gaan. (Foto: )

Open dag plannen Broekbergen

Buitenplaats in ere herstellen

Broekbergen is een 18e eeuwse historische buitenplaats met hoofdhuis en historische stijltuin aan de zuidrand van Driebergen. In 1875 werd hier het klooster Arca Pacis gevestigd waarna op Broekbergen een toren, kapel en muren werden gerealiseerd. In 1912 werd het vergroot.

Driebergen - In de zestiger jaren is het klooster aanzienlijk uitgebreid tot in totaal 54 slaapkamers plus 30 grotere (werk)kamers voor de 40-50 zusters die op het complex permanent woonden en werkten. Na de sluiting van het klooster in 1996 vestigde zich het burnout-centrum Daidalos op de locatie, die het in 2007 verkocht, inmiddels in zeer slechte staat van onderhoud. Het eigendom is in 2008 overgegaan naar de familie den Boon, die de buitenplaats in ere wil herstellen.

De familie startte in 2008 met uitgebreide historische onderzoeken naar de bebouwing en de historische tuinontwerpen. Op basis daarvan is een Masterplan uitgewerkt voor de restauratie van Broekbergen als 18e eeuwse buitenplaats met respect voor de kloosterperiode. Het Masterplan heeft daarbij als uitgangspunten de restauratie en reconstructie van de historische Rococo-tuin en Copijn-landschapsstijltuin en het restaureren van het rijks monumentale hoofdgebouw, toren en tuinmuur en de historische tuinontwerpen. Belangrijk onderdeel is dat het gebouw uit de zestiger jaren, waarvoor een groot deel van de vijver gedempt werd, gesloopt wordt. Zo kan de historische tuin met de vijver worden hersteld.

Om de restauratie en het onderhoud van de buitenplaats te betalen, komt er vervangende bebouwing buiten de historische tuinen voor de te slopen carrés: drie losse huizen waar in totaal maximaal tien levensloopbestendige woonappartementen in worden gemaakt. In het Hoofdhuis gaat de familie zelf wonen en werken.

Helaas bleken er te weinig parkeerplaatsen mogelijk om de kapel voor concerten te gebruiken. De fraaie kapel kan toch behouden blijven door het eigen kantoor hier naar toe te verhuizen.Henk den Boon: "We zijn erg blij dat het bestemmingsplan dit jaar behandeld wordt door de gemeenteraad. We zijn nu zo'n 10 jaar bezig met plannen maken: veel onderzoek gedaan, veel overleg gehad met de gemeente, op vele punten in de loop der jaren de plannen bijgesteld. Ik denk dat er nu een degelijk plan ligt dat van Broekbergen weer een prachtige buitenplaats kan maken met respect voor de kloostertijd.


Zoals misschien bekend, zijn er ook bezwaren gemaakt en zorgen geuit over onze plannen. Die gaan bijvoorbeeld over natuur en verkeer, maar ook over het uitzicht dat voor onze buren mogelijk zou kunnen veranderen. We nemen die zorgen natuurlijk serieus. Alhoewel we zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het natuurlijk dat we toch dingen over het hoofd hebben gezien die hinderlijk zouden kunnen zijn voor de omgeving. In dat geval zullen we daar in overleg met de gemeente, serieus naar kijken.

Maar we verwachten dat we in een flink aantal gevallen zorgen weg kunnen nemen door onze plannen -beter dan we tot nu toe deden- toe te lichten. We hebben gemerkt dat we de afgelopen jaren te weinig energie hebben gestoken in het delen van informatie."

Meer berichten