Zonnepanelen langs de A12

Motie van gemeenteraad

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 9 juli middels een motie opgeroepen om zonnepanelen te plaatsen langs de rijksweg A12.

Utrechtse Heuvelrug - In de motie, ingediend door de VVD, ChristenUnie, D66, BVH, SGP en CDA, staat dat het stuk grond tussen de A12 en het spoor Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en afslag Maarn waarschijnlijk geschikt is voor de opwekking van zonne-energie.


De reden van de motie ligt in het Raadsprogramma 2018 - 2022 van de Utrechtse Heuvelrug die als ambitie heeft om per 2035 een CO2-neutrale gemeente te realiseren. De gemeente moet daarom substantiële inspanningen leveren om binnen de gemeente duurzame energie op te wekken via o.a. zonne-energie. Het vinden van geschikte locaties voor grootschalige energie-opwekking is allereerst noodzakelijk. Een actief beleid om naar geschikte locaties te zoeken zou daarbij welkom zijn.


Het college van b en w wordt nu verzocht met de grondeigenaren en belanghebbenden te verkennen of duurzame energie-opwekking op deze locatie mogelijk is.

Meer berichten