Coördinator Mariska Cornelissen overhandigt een exemplaar van 'Opvoeden doen we samen' aan wethouder Chantal Broekhuis.
Coördinator Mariska Cornelissen overhandigt een exemplaar van 'Opvoeden doen we samen' aan wethouder Chantal Broekhuis. (Foto: )

Aanstekelijke verhalen uit de praktijk

Buurtgezinnen.nl presenteert vol trots het eerste boek 'Opvoeden doen we samen'. Dit boek bevat tien aanstekelijke verhalen uit de dagelijkse praktijk. Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

Regio - Gezinnen die het zwaar hebben, worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Op een laagdrempelige, gelijkwaardige, alledaagse wijze krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Buurtgezinnen.nl is sinds januari 2017 ook actief in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Coördinator Mariska Cornelissen van Buurtgezinnen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug overhandigde een exemplaar van 'Opvoeden doen we samen' aan wethouder Chantal Broekhuis.

Voor een ander

Wethouder Chantal Broekhuis: "Soms lukt het ouders door omstandigheden zoals zorg of scheiding niet om voldoende tijd en aandacht aan hun kinderen te geven. Wat in de jonge levensfase van het kind wel van groot belang is. Dan kan steun van andere gezinnen heel behulpzaam zijn. Buurtgezinnen laat zien hoe gezinnen elkaar in dit soort situaties kunnen helpen. Dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Dat zorgt voor meer eigenwaarde en zelfvertrouwen bij gezinnen in moeilijke situaties. En het geeft energie en een fijn gevoel om iets voor iemand te kunnen betekenen."

In tien verhalen vertellen vraag- en steungezinnen over wat het hen brengt om met Buurtgezinnen mee te doen, maar ook welke dilemma's en uitdagingen zij tegenkomen.

Appeltje van Oranje

Het boekje is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van het Oranje Fonds dat Buurtgezinnen.nl in 2017 beloonde met een Appeltje van Oranje. In het voorwoord komt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer aan het woord: "Door Buurtgezinnen wordt het leven van veel kinderen en hun ouders een beetje aangenamer, waardoor een fijne kindertijd en een goed toekomstperspectief ook voor hen is weggelegd."

Verbinding

Het boekje is geschreven door schrijver en coördinator Buurtgezinnen.nl in IJsselstein Margret van Paassen. Elize Lam, senior onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede verzorgde een nabeschouwing. "Buurtgezinnen bemiddelt niet alleen tussen vraag en aanbod van informele steun, maar verbindt ook sociale klassen, door het koppelen van gezinnen uit allerlei lagen van de bevolking."

Nu, ruim drie jaar na de oprichting, is Buurtgezinnen.nl actief in meer dan 30 gemeenten en is voor meer dan 350 gezinnen in zwaar weer een steungezin gevonden. Hierbij zijn 600 kinderen betrokken. Inmiddels zijn er dus ruim 700 gezinnen actief bij Buurtgezinnen.

(als vraag- of als steungezin).

Waarom kiezen gemeenten voor dit initiatief? Voorop staat dat deze vorm van hulp naadloos aansluit bij de beoogde transformatie in het sociaal domein. De hulp wordt dichtbij door betrokken buurtbewoners gegeven. Zo wordt op een praktische manier invulling gegeven aan de pedagogische civil society. Een sterke pedagogische civil society zorgt ervoor dat minder kinderen jeugdhulp nodig hebben. Buurtgezinnen.nl werkt dus preventief en kostenbesparend.

Meer berichten