Vrijwilligers van stichting Credo Pugno ijverden voor herstel van de Lourdesgrot in het Driebergse Seminatiebos. FOTO: Marcel Bos
Vrijwilligers van stichting Credo Pugno ijverden voor herstel van de Lourdesgrot in het Driebergse Seminatiebos. FOTO: Marcel Bos (Foto: Marcel Bos)

Meer pelgrims naar Lourdesgrot

door Marcel Bos

In Driebergen staat in de beschutting van het bos op het terrein van het voormalige Seminarieklooster een kapelletje met daarin een Mariabeeld. Het kapelletje staat er al sinds medio 1900, maar sinds een paar jaar schittert er het nieuwe devote beeld van Moeder Maria, dat steeds meer bedevaartgangers weten te vinden.

Driebergen - Jaap Holwerda zorgde met een paar bevriende vrijwilligers ervoor dat de Driebergse Lourdeskapel in ere is hersteld. "Is het al niet wonderlijk dat zodra de zon hier in het bos opkomt, dat Maria als eerste oplicht? Dat ziet er heel mysterieus uit en heeft iets van een droombeeld." De beschermheer van het Mariabeeld komt geregeld op de fiets kijken hoe het met de heilige gaat. Holwerda: "Er komen tegenwoordig meer dan 100 bedevaartgangers per dag langs. Mensen steken voor iemand een kaarsje aan of leggen een persoonlijke brief met wens of smeekbede neer.

Bidden voor hoop

Anderen bidden in hoop op genezing voor een zieke geliefde, familielid of voor zichzelf. Of voor bijvoorbeeld hun huisdier. Het eerste schrift is volgeschreven met persoonlijke verhalen en intieme zieleroerselen." Jaap Holwerda toont een bladzijde uit het schrift. "Iemand kwam helemaal uit Meppel naar de Lourdesgrot en schreef in het schrift: 'Maria heeft mij gezondheid toegebracht. Wat lief van haar!'" De Driebergenaar vertelt dat ook meer buitenlanders het Driebergse bedevaartsoord weten te vinden. "Ja, uit Polen, maar ook veel uit Vietnam." De voorzitter van Credo Pugno, de stichting die zich ook inspant voor het behoud van het Schaepmanmonument, vindt dat de spirituele Driebergse plek in het bos nog iets puurs heeft. "Ja," zegt Holwerda. "Veel bedevaartsoorden vercommercialiseren, maar dat is met onze Lourdesgrot niet het geval." Jaap Holwerda lachend: "Onlangs vond ik een pakje sigaretten in de Lourdeskapel. Misschien hoopte de bezitter ervan op een wonder, om bijvoorbeeld van het roken af te komen en deponeerde hij of zij officieel zijn laatste pakje sigaretten. En weet je wat nog wonderlijker is? De volgende dag was het pakje sigaretten weg!" De Driebergenaar vertelt dat ook veel mensen er een crucifix neerleggen, maar ook schilderijen en andere voorwerpen.

Veel bezoekers

"Opvallend is dat er ook veel protestanten en zelfs atheisten hier komen." Jaap Holwerda, die zich samen met 3 vrijwilligers inzette voor het in ere herstellen van de Driebergse Mariagrot, kijkt leunend op het stuur van zijn fiets met een liefdevolle blik naar Maria, die immer mysterieus oplicht in het schemer van het bos. "Weet je wat het is? Maria is er voor iedereen, zij is een oermoeder."

De voorzitter van de stichting: "Bijzondere dank hierbij voor Willem, Bernard en Hans."

www.credopugno.nl

Meer berichten