vlnr Age Halma, Jeanette van Ulden, Jacquelina Berkhout en Danker van Valkenburg. FOTO: Maarten Bos
vlnr Age Halma, Jeanette van Ulden, Jacquelina Berkhout en Danker van Valkenburg. FOTO: Maarten Bos (Foto: Maarten Bos)

Nieuw op te richten businessclub in Driebergen

ProMix Driebergen houdt een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. ProMix is een zogenaamde Probusclub in oprichting voor mannen en vrouwen uit Driebergen en omgeving.

door Maarten Bos

Driebergen - Jeanette van Ulden, Age Halma, Jacquelina Berkhout en Danker van Valkenburg houden zich bezig met het opzetten van de nieuwe club. Van Ulden: "Jacquelina Berkhout is de echte initiatiefneemster. Zij kwam naar me toe en opperde het plan om een gemengde Probusgroep te starten op de Heuvelrug. De regio kent al vier Probusclubs maar die zijn niet gemengd. Wij willen juist de specifieke atmosfeer creëren die voortkomt uit de samenwerking tussen mannen en vrouwen".

Probus is afgeleid van PROfessional and BUSinessmen en is ontstaan in 1965 in Engeland. Het gaat om regionale groepen van 20 tot 35 mensen die postprofessional zijn en een verantwoordelijke functie hebben gehad in de maatschappij. De leden zijn minimaal 55 jaar oud. Het doel is verbreding van interesse en inzicht, sociaal contact en ontspanning. Het is nadrukkelijk geen serviceclub. Er wordt bijvoorbeeld niet gedaan aan fundraising voor goede doelen.

Van Valkenburg: "Als je een nieuwe Probusclub begint moet je aanbevolen/gesponsord worden door een al bestaande groep, bij ons Probusclub Drieheuvel. Bij ons staat het sociale voorop en de uitdaging die van de discussie uitgaat.

We hopen op minstens dertig leden. Een club kan volgens de statuten pas starten bij minimaal vijftien deelnemers. Naast onze bijeenkomsten zijn er ook excursies en andere activiteiten, waarbij vaak ook de partners welkom zijn".

Halma: "Wij willen met ProMix een keer in de twee weken bij elkaar komen. Bij toerbeurt houdt iedereen een voordracht. En dan volgt een uitdagende gedachtewisseling. Als je liever geen spreekbeurt houdt kun je beter naar een andere groep uitkijken.

Meer berichten