Ghassan en Astrid kennen elkaar van het Taalhuis Leersum. Inmiddels volgt Ghassan een opleiding in Utrecht. Ze treffen elkaar op de open dag van het AZC. Ghassan woont met vrouw en vijf zonen in het AZC.
Ghassan en Astrid kennen elkaar van het Taalhuis Leersum. Inmiddels volgt Ghassan een opleiding in Utrecht. Ze treffen elkaar op de open dag van het AZC. Ghassan woont met vrouw en vijf zonen in het AZC. (Foto: Ben Blom)

Nederlanders, oud en nieuw

In gesprek met elkaar

De samenstelling van de bevolking verandert, ook in onze regio. Dat brengt meer kleur in het leven maar vraagt ook aanpassing. De nieuwe Nederlanders willen zich graag thuis voelen in de voor hen onbekende omgeving. Ze moeten zich daarvoor de taal eigen maken en wijs worden in de gewoontes en gebruiken die hier normaal zijn.

door Ben Blom

Kromme Rijn/Utrechtse Heuvelrug - Wonen in een nieuw land vergt aanpassingen. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw gingen veel Nederlanders naar Canada, Australië of de Verenigde Staten. Vaak slecht voorbereid en met een beperkte kennis van de taal. Het ging dan ook niet altijd goed. Degenen die met veel energie een bestaan en toekomst hebben opgebouwd, blijken soms meer dan vroeger Nederlandse gebruiken in stand te houden zoals de Sinterklaasviering en de komst van de eerste haring. Om in te kunnen burgeren is het in gesprek komen met de bestaande bevolking een eerste voorwaarde.

Voor nieuwe Nederlanders zijn er, in onze regio vaak in de bibliotheken, taalhuizen waar vrijwilligers de nieuwkomers begeleiden in het leren en verbeteren van hun kennis van de Nederlandse taal. In Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn en Wijk bij Duurstede treffen vrijwilligers en nieuwkomers elkaar wekelijks. Daarnaast treffen ze elkaar soms ook één op één.

Onbekend maakt onbemind

Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er wederzijds begrip. Het helpt nieuwkomers om de taal beter te spreken, soms zijn de eerste contacten noodgedwongen nog in de Engelse taal. De vrijwilligers leren door de gesprekken ook andere gewoontes en cultuur kenen. In Wijk bij Duurstede is de vereniging Samen Dorestad actief. Zij is opgericht door Wijkenaren met een Marokkaanse achtergrond. Zij doet veel goed werk voor de Wijkse gemeenschap. Vaak in stilte omdat het geloof verbiedt om je erop voor te staan wat je aan goede dingen doet: "je mag niet met je ene hand ontvangen omdat je met je ander hand goed doet".

Behoefte aan contact

Bij veel nieuwe Nederlanders is behoefte aan contact buiten de eigen bubbel. In veel gevallen wordt zo'n contact wederzijds als verrijking gezien. Wie daar ook interesse in heeft kan contact opnemen met Vluchtelingenwerk, het Taalhuis of het AZC in Leersum.

Meer berichten