Foto: Rene Borkent

Positie waterschap in geding?

Column door Frits van Schaik

In ons waterlandje beschikken we over 21 openbare lichamen die we waterschappen noemen. Deze waterschappen, ontstaan ver vóór de totstandkoming van de provincies (!), zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding, waaronder bijvoorbeeld de kwaliteit en kwantiteit van het water.

De samenstelling van het bestuur van waterschappen komt tot stand via verkiezingen. We hoeven niet naar een stemlokaal te gaan, maar we krijgen een stembiljet en een retourenveloppe thuis gestuurd om schriftelijk een stem uit te brengen. De democratie krijgt geen grenzen. In hoeverre het huidige aantal en de omvang van de huidige waterschappen op termijn nog blijven bestaan, valt nog niet te bezien. In het regeerakkoord van 2012 is men uitgegaan van de realisering van 5 landsdelen in de plaats van de huidige 12 provincies. Daarbij is ook gedacht aan de opschaling van de waterschappen tot circa 12. De verkiezingen moeten plaatshebben op de dag van de verkiezingen voor de provinciale staten. Het ziet er dus niet naar uit dat de waterschappen zullen verdwijnen. Velen zullen het betreuren dat deze in hun ogen bestuurlijke gedrochten blijven bestaan. Immers, in een modern, bestuurlijk gezien, ingericht land, kan men zich wellicht afvragen of de door de teken des tijds aangetaste openbare lichamen als waterschappen niet onder de paraplu van de provincies moeten worden geschoven. Als er één bestuursvorm is die in de afgelopen jaren veel taken heeft afgestaan aan de provincie is het wel het gemeentestuur. Het provinciaal bestuur beschikt over voldoende menskracht om deze eigenlijk sterk provinciale klus te klaren. Het is jammer dat in de landelijke politiek hier kennelijk niet meer aan wordt gedacht. Voor zover bekend rept het huidige regeerakkoord met geen woord over de positie van waterschappen. Milieuaspecten waaronder de zorg voor de kwaliteit van het water nemen hand over hand toe. Dat is maar goed ook. De gortdroge zomerperiode van de afgelopen maanden heeft veel medewerkers van de waterschappen onder zware druk gezet. Door uitgedroogde gronden van rivier- en of kanaaldijken ging de bloeddruk van menig medewerker van een waterschap sterk omhoog. We herinneren ons nog maar al te goed de stevige dijkbreuk van de inlandse dijk bij het Utrechtse dorpje Wilnis in het begin van de jaren '90. De breuk was het gevolg van uitdroging van de kleigrond van de dijk. Wat te denken van de waarschuwing van de zijde van de organisatie en de vertegenwoordigers van diverse overheden aan het publiek ten tijde van de meer dan bewonderenswaardige zwemprestatie in Friesland door Maarten Heijmans om niet massaal de zwemmer met een duik in het water te ondersteunen gezien de slechte kwaliteit van het water. Bovendien werd gewezen op de aanwezigheid in het water van een min of meer kwaadaardige bacterie. De majestueuze zwemmer heeft daar gelukkig geen nadelige gevolgen van ondervonden. Het blijft overigens wel merkwaardig dat de verantwoordelijke waterschappen niet alles in het werk hebben gesteld om gevaarlijke bacteriën te verwijderen. Het voorgenomen zwemevenement was ruim van te voren bekend. Een laakbare opstelling van de ter zake doende waterschapen en een provinciaal bestuur dat het liet afweten. De positie van het waterschap komt hierdoor in het geding. Daar lijkt het althans op.

Meer berichten