Bijna 60 inwoners van Maarsbergen kwamen afgelopen maandagavond bijeen in ’t Gebouwtje. FOTO: Hanny van Eerden
Bijna 60 inwoners van Maarsbergen kwamen afgelopen maandagavond bijeen in ’t Gebouwtje. FOTO: Hanny van Eerden (Foto: )

Dorpsplatform in de startblokken

'Sterker via krachtenbundeling'

Eén centraal platform moet tegemoetkomen aan de behoefte van Maarsbergen om lokale krachten te bundelen en de leefbaarheid van dit qua inwonertal groeiende dorp te bevorderen. De Dorpsraad biedt dit platform en maakt zich sterk om eenduidig te communiceren richting de gemeente, de provincie en andere partijen.

door Hanny van Eerden

Maarsbergen – Bij deze belangen behartigende schakel tussen inwoners en derden kan een netwerk van 'voelhorens', ofwel vertegenwoordigers van straten, extra input geven. De 9-koppige initiatiefgroep, bestaande uit de inwoners Arie Verrips, Flip van de Waerdt, Jan Huyser, Joke van den Essenburg, Marc van Toor, Olga Matthijssen en Peter van Wely, is bereid het bestuur te vormen van de Dorpsraad en een projectmatige aanpak op te zetten. Dit onder voorzitterschap van mede-initiatiefnemer Wout Karelse. Het bestuur onderhoudt ook contacten met andere verenigingen. VBMM-voorzitter Frans Cremer gaf direct de toezegging tot samenwerking. Onderwerpen waarover de Dorpsraad zich wil buigen zijn onder meer nieuwe ontwikkelingen binnen het dorp en het aanzien ervan, de (verkeers)veiligheid en de staat van onderhoud van het openbaar gebied. Het platform is een stap voorwaarts om als dorp te worden gezien en gehoord, volgens velen. Zowel de gemeente als de provincie juichen het initiatief toe en ondersteunen waar nodig, volgens de initiatiefnemers. Dorpswethouder Rob Jorg opende de bijeenkomst van 24 september. Jorg stak eenieder een hart onder de riem om samen op te trekken. Hij voegde daaraan toe dat 'ieder individu natuurlijk het recht behoudt om voor zichzelf op te komen'. De Dorpsraad wil bij tegengestelde belangen vooral open en positief in gesprek blijven en draagkracht ontwikkelen. "Wie eieren wil eten, heeft allereerst een kip nodig," adviseerde Huyser. De Dorpsraad wacht er verder voor om een 'te grote broek aan te trekken', volgens Karelse, die zich met het bestuur zal beraden op de eerste dorpsinbreng. Vooruitlopend op de grote ledenwervingsactie schreven zich al tientallen inwoners in als belangstellende voor een lidmaatschap.

Meer berichten