Korine van Veldhuijsen: “Met ‘Aan het sterfbed’ wil ik mensen hoop en moed geven in tijden van verdriet.”FOTO: Hanny van Eerden
Korine van Veldhuijsen: “Met ‘Aan het sterfbed’ wil ik mensen hoop en moed geven in tijden van verdriet.”FOTO: Hanny van Eerden

Verhalen ter troost en herkenning

Door Hanny van Eerden

Hoop vanuit 'n nieuw perspectief

Korine van Veldhuijsen schrijft in haar nieuwste boek opnieuw over lijden en de dood, maar vanuit een ander perspectief. Jarenlange lessen in Oosterse wijsbegeerte leerde haar dat bijvoorbeeld boeddhisten en hindoes anders omgaan met de dood. “Daarom kijken zij ook anders naar lijden,” zegt zij.

Lijden is voor hen een uitnodiging om iets te leren over jezelf, het leven en wereld, volgens Van Veldhuijsen. “Bij het schrijven van mijn 1e boek, ‘Hoe overleef ik mijn dood?’, was ik benieuwd naar visies van mensen met andere levensbeschouwingen. Ook sprak ik met stervenden zelf.” De auteur koos voor ‘Aan het sterfbed’ een ander uitgangspunt. “Goede informatie over grenzen en mogelijkheden voor euthanasie is belangrijk, maar eenzijdige aandacht voor een geregisseerd einde kan leiden tot een verkeerd beeld,” zegt zij.

“Mijn 2e boek maakt duidelijk dat een natuurlijke dood, zoals circa 95% van de bevolking die ondergaat, ook een vredig en waardig einde kan betekenen. Daarmee wil ik opnieuw meer kleur geven aan de berichtgeving over het stervensproces en de kant van de zingeving belichten.

De nieuwe verhalen zijn aangrijpend, maar er is ook plaats voor humor. De geïnterviewden schetsen bemoedigend hoe zij hun pijnlijke ervaringen verwerken. Zij tonen zich ook dankbaar voor de rond het sterfbed groeiende onderlinge verbondenheid. Allen zien hun plek in dit boek als een eerbetoon aan zowel de overledene als naasten, die het gemis van een geliefde moeten accepteren.” Van Veldhuijsen ontmoette de vertellers onder meer via haar werkkring en dankzij mond-tot-mondberichten. “Wat mij heeft geraakt, is hun wens om een naaste in de laatste levensfase nabij te zijn, ook als het verre van gemakkelijk is. Ook viel me op hoe groot de impact is van een sterfbed en hoe het relaties op scherp zet en/of tot bloei brengt. Het lijkt iemands kijk op het leven te kunnen veranderen.”

Meer berichten