Groot asfaltonderhoud N227 Maarn

In het weekend van 3 november 2018 voert aannemer Boskalis in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op de N227 ter hoogte van de Bergweg richting Maarn, over een lengte van 300 meter. Om te werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de weg vanaf vrijdagavond 2 november afgesloten voor doorgaand verkeer.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen (frezen) van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt.

WEEKENDAFSLUITING 2-5 NOVEMBER

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet een gedeelte van de weg in de beide richtingen worden afgesloten. Het gaat om een gedeelte van ongeveer 350 meter, vanaf de toegang tot de parallelweg tot voorbij de kruising Maarnse Grindweg.

De wegafsluiting gaat in op vrijdagavond 2 november, 20:00 uur en duurt tot maandagochtend 5 november, 05:00 uur.

OMLEIDINGSROUTES EN BEREIKBAARHEID

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N225 en de A12 vice versa. De omleidingsroutes worden met gele borden langs de weg aangegeven.

De parallelweg richting Maarn blijft beschikbaar voor fietsers, calamiteitenverkeer en bestemmingsverkeer. Verkeersregelaars zorgen daarbij voor een veilige doorgang.

SLAG OM DE ARM

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat dan onvoldoende is.

GELUIDSOVERLAST

De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het frezen en zagen van asfalt kan de nodige herrie geven. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van geluidssignalen, de 'piepjes'. De signalen gaan af als de vrachtwagens en de freesmachines achteruit rijden. De signalen zijn verplicht om de veiligheid van de wegwerkers te kunnen borgen.

GROOT ASFALTONDERHOUD

De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Ieder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel 'wringend' verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Meer berichten