Het gesprek sloot perfect aan bij de manier waarop leerlingen van de Valkenheuvel leren over burgerschap en sociale integratie.
Het gesprek sloot perfect aan bij de manier waarop leerlingen van de Valkenheuvel leren over burgerschap en sociale integratie. (Foto: Valkenheuvel)

Groep 8 in gesprek met burgemeester

Driebergen - Burgemeester Frits Naafs ging maandagochtend samen met de leerlingen van groep 8 van de Valkenheuvel de dialoog aan over respectvol samenleven. Door middel van deze gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Middels de Week, dit jaar van 5 tot en met 11 november, zijn in twaalf jaar al meer dan een miljoen jongeren bereikt.

Samen met de leerlingen gaf burgemeester Naafs interactief invulling aan de Week van Respect. Wat houdt het voor de leerlingen in om burger van onze maatschappij te zijn? En wat hebben zij daarvoor nodig? Een belangrijk thema dat Burgemeester Naafs en de groep 8 leerlingen van de Valkenheuvel hebben besproken, was hoe belangrijk het is om elkaar aan te spreken op positief en negatief gedrag. Het is bijvoorbeeld fijn om te horen dat je een medeleerling goed hebt geholpen als deze leerling iets niet snapt. En je kan bijvoorbeeld een leerling aanspreken als deze leerling in de rij staat te duwen en de leerkracht staat te wachten. Daarmee help je deze persoon en ook de hele groep. Als dat lukt binnen een klas, leer je op een respectvolle manier van en met elkaar.

Meer berichten