De te verwijderen Shell en TinQ stations langs de woonstraat Woudenbergseweg (N226).
De te verwijderen Shell en TinQ stations langs de woonstraat Woudenbergseweg (N226). (Foto: Hanny van Eerden)

Ook Provincie wil onbemande tankstations N226 weghalen

De Provincie Utrecht wil nog altijd de 2 onbemande tankstations langs de Woudenbergseweg weghalen, al is er met de verlegging van de rotonde nu geen samenhang meer met de tunnelaanleg.

Maarsbergen – "De inwoners van Maarsbergen wachten al lang op de spoortunnel en een veiliger, leefbaarder dorpshart," zegt gedeputeerde Dennis Straat. "Zij willen ook dat het project zonder verdere vertraging wordt gerealiseerd. Daarom maakt de Provincie een apart project van de verwijdering van de tankstations. Dat pakken we samen met de gemeente op."

Of de kans op verwijdering reëel is, is nog moeilijk in te schatten, volgens Olga Matthijssen van de Dorpsraad Maarsbergen. "De adviezen van bureau Hosper geven hiervoor wel een voorkeur aan," zegt zij. "We moeten onder meer de financiële haalbaarheid afwachten. Bij een verplaatsing zijn er 3 opties: naast het Tangostation bij La Place, of op de hoek van de Griftdijk, zowel links als rechts van de weg. De kosten zijn geschat op 5,25 miljoen euro. Dit bedrag moet nog worden gevonden. De Provincie ziet - zij het beperkt - wel mogelijkheden en wil ook locaties elders laten onderzoeken."

Zorgpunt van het Q-team is dat het niet zinvol is om het probleem van de tankstations te verplaatsen naar een andere locatie binnen Maarsbergen. De overlast moet substantieel moeten worden verkleind. Hierbij spelen niet alleen landschappelijke en historische overwegingen een rol, maar ook leefbaarheid en gezondheid. De tankstations brengen optrekkend en afremmend verkeer, geluidoverlast, luchtkwaliteitsaspecten, stankoverlast en lichthinder met zich en trekken via prijsconcurrentie veel extra verkeer uit de regio. Als verplaatsen onvermijdelijk blijkt, dan onderschrijft het Q-team de adviezen van bureau Hosper.

De stuurgroep stelt voor om Shell en TinQ te bewegen om vrijwillig te vertrekken en daarvoor 5,25 miljoen euro te reserveren. De bij de ondertunneling voor inpassingsmaatregelen beschikbaar te houden post van 2,8 miljoen euro kan, bij een eventuele onderbesteding van dit budget, worden gebruikt voor de verwijdering van de tankstations.

Meer berichten