Het huidige drukke kruispunt van de Woudenbergseweg (N226) en de Tuindorpweg-Haarweg krijgt op termijn de inrichting van een rustig dorpsplein. FOTO: Hanny van Eerden
Het huidige drukke kruispunt van de Woudenbergseweg (N226) en de Tuindorpweg-Haarweg krijgt op termijn de inrichting van een rustig dorpsplein. FOTO: Hanny van Eerden (Foto: Hanny van Eerden)

Verwijdering tankstations losgekoppeld Spoortunnel met rotonde dichterbij

door Hanny van Eerden

De uitwerking van de aanleg van de Westvariant van de spoorondertunneling N226 - met gesloten Tuindorpweg - in Maarsbergen kan zonder verder oponthoud van start gaan. Het circa 8 meter verleggen van de bijbehorende rotonde maakt dit mogelijk.

Maarsbergen – De in het plan nu naar het westen, in plaats van naar het noorden, geplaatste rotonde bevordert de leefbaarheid en laat de historische grondwallen op het aanpalende landgoed Anderstein grotendeels intact.

Met de nieuw gekozen plek kon het betrokken kennis- en adviesteam (Q-team) bovendien de gewenste, maar aanzienlijk vertragende verwijdering van de onbemande tankstations aan de N226 loskoppelen van het ondertunnelingsproject. Gedeputeerde Staten neemt dit voorstel van het Q-team over.

Veel inwoners van Maarsbergen kregen gedurende het voortraject een luisterend oor. "Wij zijn blij verrast," zeggen Olga Matthijssen en Joke van den Essenburg van de Dorpsraad Maarsbergen, tevens bewoners van de Woudenbergseweg en de Van Beuningenlaan. "Wij zijn voorstander van deze optie. Het opschuiven van de rotonde scheelt ongeveer een straatbreedte."

De rotonde komt nu verder af te liggen van de woningen. Matthijssen: "Meer was nog mooier geweest, maar dat blijkt qua ontwerp niet haalbaar. Wij denken dat de verlegging ook beter is voor de verkeersveiligheid. Zeker ten opzichte van de huidige situatie."

Gestegen prijzen en marktwerking maken de aanleg van de tunnel intussen 15,4 miljoen euro duurder dan eerder geraamd.

ProRail is bereid om hierin 2,2 miljoen euro bij te dragen.GS vraagt de Provincie Utrecht om een extra investering van 13,2 miljoen euro.

De vervanging van de midden in het dorp gelegen, gelijkvloerse spoorwegovergang in de provinciale weg met een nieuwe onderdoorgang moet de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in het dorp verbeteren.

Medio 2019 start de procedure voor een Provinciaal Inpassingsplan voor dit project. "Wij krijgen de indruk dat, bij bewijsbare overschrijding van de geldende normen, ook een afdak op de tunnel bij de Engweg bespreekbaar is," aldus Matthijssen.

Meer berichten