Foto: Maarten Bos

Lokale klimaattop in cultuurhuis Doorn

Doorn - Op 11 december organiseerde bewonerscoöperatie Heuvelrug Energie (HE) een zogenaamde Lokale Burger Klimaat Top in het Cultuurhuis . Op die avond werden de resultaten van de tweede editie van de Duurzame Top 100 Heuvelrug bekendgemaakt. Lennart van der Burg van HE opende de avond. Hij gaf aan dat de bewonerscoöperatie inwoners van de gemeente wil aansporen om zelf actie te ondernemen om iets te doen op het terrein van duurzaamheid. "Het is niet zo moeilijk om concrete stappen te zetten. Wethouder duurzaamheid Rob Jorg (VVD) nam vervolgens het woord en stelde dat de gemeente een initiatief als dat van HE van harte ondersteunt omdat het gaat om acties van bewoners zelf.

Belangrijk spreekster op de avond was Pauline Westendorp uit Amsterdam. Zij sprak namens een los bewonerscollectief uit de hoofdstad dat er naar streeft om de stad in 2025 geheel te voorzien van schone energie. Het collectief werkt met zogenaamde koplopers, bewoners die anderen inspireren tot actie. "Zulke lijstjes, ook die van HE, moeten mensen zichtbaar maken die inspirerend zijn, maar niet de een belangrijker maken dan de ander. Dat is niet de bedoeling".

Tegen de achtergrond van die gedachte werden daarop de drie meest inspirerende duurzame bewoners van de Heuvelrug bekendgemaakt. Zij werden geïntroduceerd aan de hand van drie korte filmpjes. De 20-jarige studente Isabel Schoenmakers werd geprezen omdat zij de medebewoners van haar studentenflat in Driebergen aanzet tot recyclen en afval scheiden. De wat oudere Ineke Vrij uit Leersum kreeg in haar filmpje de gelegenheid te pleiten voor meer contact met de aarde en minder verspilling van voedsel, met name te bereiken door werken in een eigen moestuin.

Meest inspirerende duurzame inwoner van de Heuvelrug was Marjolein Tiemens-Hulscher uit Driebergen. Als een van haar vele sterke punten werd genoemd het duurzaam ondernemen. Marjolein maakt en verkoopt namelijk bijenwasdoeken die kunnen dienen als verpakkingsmateriaal. Zo kan plastic worden teruggedrongen. Ook probeert Marjolein de verbinding te leggen tussen christelijk geloof en duurzaamheid omdat de kerk volgens haar zich op dat gebied nog niet voldoende laat horen.HE wil doorgaan met de Duurzame Top 100. "Het idee komt eigenlijk van Trouw. Wij willen bereiken dat mensen door stimulerende voorbeelden aangespoord worden tot meer bewust duurzaam gedrag en ook zien dat met kleine acties al veel bereikt kan worden", legt Lennart van der Burg nog eens uit. Pauline Westendorp zei een keer dit over de voorbeeldwerking: "Stel dat de een zonnepanelen heeft. Als de buurman ze heeft wil de ander ze ook. Zo werkt dat in Nederland. Van dat
mechanisme moeten we gebruikmaken om duurzame veranderingen te realiseren".

Meer berichten