Voor het Park en de Vijver aan de Oranjelaan is het jaar 2018 een heel bijzonder jaar geweest.
Voor het Park en de Vijver aan de Oranjelaan is het jaar 2018 een heel bijzonder jaar geweest.

Oranje vijver kijkt terug op bijzonder jaar met mooie momenten

Ingezonden

Geachte Burgemeester en Wethouders en raadsleden van de Utrechtse Heuvelrug, medewerkers van de gemeente, ondernemers van de Traay en de Hoofdstraat,
Beste buurtbewoners,

Voor het Park en de Vijver aan de Oranjelaan is het jaar 2018 een heel bijzonder jaar geworden met veel hoogtepunten, zoals de feestelijke afsluiting van de renovatie en de bloembollenplantdag. Het verwaarloosde park is in oude glorie hersteld en feestelijk in het voorjaar opgeleverd; het kwam van ver en het was hard nodig.

De fontein klatert weer als vanouds en de 'schoonheid' van onze directe woon- en leefomgeving is terug.

Metafoor voor niet alleen het park, maar nog meer voor de blijheid die dit bij veel buurtbewoners oproept.

Er ontstaat opnieuw verbinding door dit geslaagde project. Wij kijken met veel plezier en voldoening terug op dit glorieuze jaar met foto's van de hoogtepunten, de seizoenen en de herstelde recreatieve functie van ons park. De samenstelling van dit foto-album is van buurtbewoner Ton Kwakkenbos: https://myalbum.com/album/TFz4JtJDSkQV

Bij deze terugblik is zeker vermeldenswaard dat de gemeente niet alleen het onderhoud van ons park en de vijver op het hoogste niveau heeft ingeschaald, maar ook dienovereenkomstig uitvoert.

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor alle medewerkers van de gemeente in het algemeen en voor Marco van Gastel en Herman Mocking in het bijzonder. Wij sluiten dit mooie jaar af met goede wensen voor de Kerstdagen en met veel prachtige genietmomenten van het Park en de Vijver in het Nieuwe Jaar.

Hartelijke groeten,

Froukje en Dinus Grotenhuis

PS. De gemeente heeft de beide afvalbakken in het park tijdelijk preventief verwijderd in verband met de jaarwisseling.

Meer berichten