Foto: Miriam Martens

Arabischtalige budgetcursus

De gemeente Utrechtse Heuvelrug huisvest jaarlijks een behoorlijk aantal vluchtelingen. Deze nieuwkomers in de gemeente krijgen vanaf het moment van huisvesting begeleiding door Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug. Veel wordt dan voor hen geregeld, maar op enig moment moeten zij alles zelf ter hand nemen. Dus ook de financiën en administratie.

Utrechtse Heuvelrug - Nederland is geen goedkoop land om te wonen en zeker niet voor iemand die, in eerste instantie, moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Daarbij komt dat Nederland allerlei ingewikkelde regelgeving kent waar mensen met een minimum inkomen gebruik van kunnen maken. Voor mensen met beperkte taalvaardigheid is het niet gemakkelijk om te weten waar men recht op heeft en hoe zaken als bijvoorbeeld toeslagen geregeld kunnen worden. Met de budgetcursus wordt de Arabischtalige nieuwkomers een mogelijkheid geboden om te leren hoe zij hun administratieve en financiële zaken goed kunnen regelen.

De Regionale Sociale Dienst, Vluchtelingenwerkroep, Humanitas en de gemeente hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpverlening van de Regionale Sociale Dienst hebben veel ervaring met budgetteren en regelgeving. Samen met Lima Altaee, de Arabisch sprekende trainer, is deze budgetcursus ontwikkeld. In vijf dagdelen leren de deelnemers hoe zij hun administratie kunnen ordenen in een archiefmap, hoe zij een budgetplan kunnen opstellen, van welke regelgeving zij gebruik kunnen maken, waar ze alert op moeten zijn, wat er gebeurt als ze een rekening niet betalen en uiteindelijk waar ze met vragen terecht kunnen.

Start

Op vrijdag 11 januari is de budgetcursus gestart met tien deelnemers die merendeels in het afgelopen jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gehuisvest zijn. Miriam Martens van Humanitas vertelt: 'we zijn begonnen met uitleg over post die de deelnemers krijgen van de energiemaatschappij, zorgverzekering, belastingdienst etc. Er ging een wereld open voor de cursisten. Iedereen was geïnteresseerd en er waren vele vragen.' Na de pauze zijn de deelnemers met hulp van vrijwilligers van Humanitas aan de slag gegaan om hun papieren uit te zoeken en in een map op te bergen. De deelnemende organisaties hopen dat van deze cursus een preventieve werking uitgaat door de nieuwkomers te leren om te gaan hoe het in Nederland reilt en zeil met administratie en financiën.

Op de foto de tien deelnemers aan de budgetcursus, samen met trainer Lima Altaee en twee vrijwilligers van Humanitas.


 

Meer berichten